Työpaikkailmoituksen laadinta ja julkaisukanavia

Työpaikkailmoituksen sisältö

Yrityksen nettisivuilla tai työpaikkailmoituksessa kannattaa kuvailla mahdollisimman tarkasti työskentelyolosuhteita ja työtehtäviä. Kannattaa huomioida, että hakijoiden joukossa on ihmisiä, joille työ ja/tai olosuhteet eivät ole ennestään tuttuja.

 • Milloin työ alkaa ja loppuu, onko mahdollisuus lyhyempään työjaksoon
 • Kuinka monta tuntia töitä tehdään päivässä
 • Vaikuttavatko sääolosuhteet työskentelyyn
 • Millaisia ominaisuuksia työntekijältä vaaditaan, onko ikärajaa
 • Pitääkö olla aiempaa kokemusta tai osaamista
 • Onko palkkausmalli ura- vai tuntipalkka, mitä ne tarkoittavat
 • Kuvaa työtehtävässä menestymisen tärkeät tekijät vastaavasti asiakaspalvelijoita ja myyjiä hakiessasi 
Lisäksi seuraavat asiat kannattaa kertoa ilmoituksessa:
 • Tilan/myyntipisteiden sijainti, miten pitkä matka on kauppaan, millaisia harrastusmahdollisuuksia kunnassa on, onko lähellä esim. uimaranta, mitä voi tehdä vapaa-ajalla, soutuvene
 • Miten tilalle ja työpisteisiin pääsee esim. julkisilla liikennevälineillä, voidaanko työntekijä hakea lähimmältä juna-/linja-autoasemalta tai pysäkiltä.
 • Onko tilalla majoitusmahdollisuus, millainen majoitus on ja mitä se maksaa. Entä tuleeko työntekijälle muita maksuja. 
 • Miten ruokailu on järjestetty vai vastaako työntekijä itse ruokailuista, millainen ruoanlaittomahdollisuus on
Laita ilmoitukseen myös selkeät hakuohjeet:
 • Miten haluat hakemukset, esim. sähköpostilla tai nettisivun lomakkeella vai meneekö ne suoraan tilan tai rekrytointiyrityksen rekrytointijärjestelmään
 • Miten hakija voi kysyä lisätietoja, mahdolliset soittoajat eli milloin olet tavoitettavissa, tilasta kertovat nettisivut, videot ym.
 • Milloin hakuaika päättyy
 • Mihin mennessä vastaatte kaikkiin hakemuksiin, esim. viikon kuluessa

Ilmoitus kannattaa Suomeenkin suunnattuna tehdä sekä suomeksi että englanniksi, koska on paljon hakijoita, jotka eivät osaa suomea. Ilmoituksen kielivalinnoilla työpaikkaa voi suunnata myös eri kohderyhmille. Jos vaatimuksena on, että hakijalla on työlupa, ei tarvitse työlupaa tai hakija on jo Suomessa niin tämä kannattaa mainita myös ilmoituksessa.


Työpaikkailmoituksen julkaisukanavat

Työpaikkailmoitus kannattaa julkaista mahdollisimman moneen paikkaan. On hyvä huomioida, että välittäjät jakavat joskus julkaistuja työpaikkailmoituksia ominaan ja pyrkivät hyötymään ilmoituksista (ottamaan maksun ulkomaisilta työnhakijoilta). Esimerkiksi some-ryhmissä on kuitenkin paljon jäseniä ja muun muassa tieto työnhausta Suomessa leviää.   

Sosiaalinen media

Verkostot on yksi tärkeimpiä kanavia, joiden kautta työnantajat saavat uusia kausityöntekijöitä. Sosiaalisessa mediassa verkostoituminen ja näkyminen on yksi keskeinen tapa markkinoida tilaa ja sen työpaikkoja. Hyödynnä tilan omaa Facebook-sivuja (kerro millainen työpaikka teillä on, kuulumisista kauden eri vaiheissa, millaista teillä on olla töissä, videoita, kuvia, työntekijöiden uratarinoita – työpaikkailmoitusten lisäksi) sekä yleisiä Facebook-ryhmiä. 

Osaan Facebook-ryhmistä voi liittyä yrityksen sivulla eli voit postata ryhmiin yrityksenä, osaan pitää liittyä ja postata omalla henkilökohtaisella profiililla. Voit luoda Facebookissa myös erillisen profiilin työnantajana ja käyttää tätä profiilia ryhmissä. Muista vastata kiinnostuneiden kysymyksiin postauksissasi ja olla aktiivinen itse. 

Nämä seuraavat ryhmät ovat Facebookissa. Esimerkiksi ukrainalaiset liikkuvat lisäksi myös Telegram-sovelluksessa. 

 

Ilmoitukselle voi myös ostaa lisänäkyvyyttä Facebookissa. 

TE-Palvelut eli nykyisin Työmarkkinatori

Avoimen haun sijaan voit valita myös esittelypalvelun. Esittelypalvelussa TE-toimiston rekrytointipalveluiden asiantuntijat etsivät työpaikkaan sopivia henkilöitä työnhakijoiden joukosta. Kutsut itse sopivimmat ehdokkaat haastatteluun. TE-palveluissa ilmoittaminen tilastoidaan ja kertoo muun muassa maaseudun työvoimatarpeista, mikä on tärkeää tietoa esimerkiksi maaseudun palveluihin vaikuttamisessa.

www.jobsinfinland.com ja muut rekrytointisivustot

jobsinfinland.com sivusto kokoaa esiin englanninkieliset työpaikat Suomessa, joissa ei ole vaatimusta suomen kielen taitoon. Sivusto on suunnattu Suomesta kiinnostuneille kansainvälisille hakijoille. Ilmoitukset pitää laatia englanniksi.

Suomessa suosittuja sivustoja ovat duunitori.fi ja oikotie.fi. Palveluissa on kampanjoita mm. sotaa pakenevien ukrainalaisten rekrytointiin. Henkilöstöpalveluyritysten omilla työnhakusivustoilla julkaistaan yritysten toimeksiannot ja ilmoituksia jaetaan sovituissa kanavissa (mukaan lukien ulkomaat), kun ostat rekrytointipalvelua. 

EURES-palvelut eli paikan avaaminen muissa EU- ja ETA-maissa

Kausityöntekijöiden saaminen isossa määrin EURES-palveluiden kautta ei ole helppoa, mutta yhteistyötä valittujen EURES-maiden kanssa aloitellaan Suomen kausitöihin kohdentaen. EURES-palvelut ovat laajat – pelkkä työpaikkailmoitus ei ehkä riitä, vaan esimerkiksi osallistuminen rekrytointitapahtumiin omilla kasvoillasi on toimivaa rekrymarkkinointia. 

EURES-asiantuntijat 

 • tuntevat eurooppalaiset työmarkkinat ja toimii linkkinä rekrytoinnissa,
 • auttavat löytämään sopivan kohdemaan ja käynnistämään rekrytoinnin, 
 • löytävät paikallisen yhteistyökumppanin,
 • avustavat messuille osallistumisessa ja markkinoivat yrityksen avoimia työpaikkoja,
 • järjestävät tarvittaessa rekrytointitilaisuuden kohdemaassa,
 • vastaavat hakijoiden tiedusteluihin ja ottavat hakemukset vastaan (vaihtelee toimistottain),
 • tekevät tarvittaessa esivalinnan – työnantaja tekee aina lopullisen valinnan ja
 • neuvovat ulkomaisia työntekijöitä muuttoon ja suomalaiseen työelämään liittyvissä asioissa.

Löydät maksuttomat EURES-palvelut lähimmästä TE-toimistosta.  

Kausitöihin tulevat kolmansien maiden kansalaiset 

Kolmansien maiden maista Suomeen töihin tuleminen vaatii eniten ”paperityötä” ja huomioita myös työnantajalta. 

Varmista vanhojen työntekijöiden paluu

 • Kannattaa jättää jälkeensä suurlähettiläitä, jotka kertovat toisille työpaikasta hyvää ja helpottavat uusien työntekijöiden saamista. Työvoimavoittoisessa kausityössä vaihtuvuutta on joka tapauksessa jonkin verran.
 • Suunnittele, varaudu ja valmistaudu erilaisiin tilanteisiin ja tee rekrytointia monipuolisesti. Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet kausityövoimamme haavoittuvaisuuden. 
 • Olemme laatineet kauden loppuun muistion työnantajalle ja työntekijälle (ukrainaksi, venäjäksi, englanniksi) – jälkimmäisessä kysytään kiinnostusta palata seuraavalle kaudelle. 
 • Mahdollista työntekijöille kausityöluvan haku ilman välittäjää – auta ja/tai hyödynnä esimerkiksi kokoamiamme ja kääntämiämme ohjeita eri lupien hakuun ja vastaa työnhakijoiden yhteydenottoihin. 

Uusien työntekijöiden rekrytointi

 • Kun käytät rekrytointi- tai henkilöstöpalveluita, käytä vain asianmukaisia ja laillisesti toimivia tahoja. 
 • Maksun periminen työntekijältä työnvälityksestä tai työpaikasta on Suomessa kiellettyä. Turvallisen rekrytoinnin tarkistuslista auttaa tunnistamaan riskejä.
 • Miten varmistat, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat? Kuinka kauan yritys on ollut olemassa, keitä sen taustahenkilöt ovat? Onko yrityksen toiminnassa ollut ongelmia aiemmin? Miten he löytävät ja rekrytoivat työntekijät? 
 • Suomalaiset henkilöstöpalveluyritykset auttavat myös kolmansista maista rekrytoitaessa. 
 • Kausityöntekijä voi olla myös vuokratyöntekijä – käyttäjäyrityksen tiedot ilmoitetaan tässäkin tapauksessa työlupaa haettaessa Maahanmuuttovirastoon.

Työlupahakemukset (kausityötodistus, kausityöoleskelulupa) kannattaa tehdä sähköisesti  Enter Finland -järjestelmässä. Katso aina viimeisimmät ohjeet ja käytettävät lomakkeet Maahanmuuttoviraston (tai edustuston, jos viisumi) sivulta. Kattavat ohjeet kausityöntekijän työnantajalle Maahanmuuttoviraston sivuilla. Viisumien hausta (sekä oleskekelulupiin liittyvästä asioinnista lähtömaissa)  lisätietoa kunkin Suomen edustuston sivuilta. 

Työnantajana sinulla on velvollisuus säilyttää työntekijän tiedot neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen ja toimittaa tieto ulkomaisesta työntekijästä TE-toimistolle. Ilmoituksen voi tehdä myös työnantajan Enter Finlandissa.

Ukrainan sotaa pakenevien työllistämisen toimia on koottu omalle sivulleen  

Kotimaisen työvoiman rekrytointi

 • Työnantajan positiivinen näkyvyys vauhdittaa kotimaan rekrytointia. Kannattaa panostaa informatiiviseen työpaikkailmoitukseen eri kanavissa, mutta myös työnantajakuvan rakentamiseen ja tilan markkinointiin ympäri vuoden. Tästä on hyötyä rekrytoi työntekijöitä mistä maasta tai millä tavoilla tahansa. Voit hankkia myös maksullista mainontaa some-kanavissa, pienelläkin panoksella tavoittaa jo suuren määrän valikoituja silmäpareja. 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä opiskelijoille tai koululaisille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut) sekä kertoa työpaikoista esim. Facebookissa paikallisissa ryhmissä (”puskaradiot”), tilan omilla Facebook- ja nettisivuilla, Instagramissa. 

 • Voit hankkia mainostilaa myös esimerkiksi opiskelijoiden käyttämästä Frank-sovelluksesta jos tilalla on tarjolla majoitusta ja etsit laajemmin kuin vain paikallisia tekijöitä. Sovellus tavoittaa yli 100 000 opiskelijaa.
 
 • Oppilaitosyhteistyötä on hyvä pohtia myös pitkäjänteisesti tarjoamalla työssäoppimis- ja oppisopimusmahdollisuuksia nuorille. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös lyhyt- ja kesäoppisopimuksella. Huomioi myös esimerkiksi markkinointiosaamisen mahdollisuudet, opinnäytetöinä tai kesätyönä alaa opiskelevalle nuorelle. Nuori voi tuottaa sisältöä tilalta esimerkiksi osana myynti- ja asiakaspalvelutehtäviä.
 
 • Suomessa on toimialoja, joiden työntekijät ovat lomautettuja kesäisin (esimerkiksi koulujen kiinteistöhuolto, keittiöhenkilökunta). Mieti yhteistyömahdollisuuksia sellaisten toimijoiden kuin muun muassa ISS kanssa.
 
 • Osa talvisesongin työntekijöistä siirtyy pohjoisesta muualle Suomeen kesäksi töihin. Yhteistyö Pohjois-Suomen työnantajien kanssa sekä luonnollisesti eri tuotantosuuntia edustavien tilojen välillä, paikkakunnalla ja/tai eri alueiden välillä.
 
 • Eläkeläiset ja osatyökykyiset muodostavat myös pitkälti käyttämättömän voimavaran maaseudun eri tehtäviin kuten esimerkiksi asiakaspalveluun.
 
 • Osatyökykyisten palkkaamisen tueksi voit saada työolosuhteiden järjestelytukea (linkki vie Työmarkkinatorille, siellä Monimuotoinen työyhteisö -otsikon alla lisätietoa >). 
 
 • Varmista avainpelaajien saatavuutta kasvattamalla kotimaisista työntekijöistä esimerkiksi työnjohtajia, kymppejä, kausityöhön.
 

 

EU- ja ETA-maiden kansalaiset 

 • EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa.
 • EU-kansalaisten, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelu Suomessa kestää yli 3 kuukautta.
 • Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa.

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. Palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. EURES-palvelu on maksutonta, palveluneuvojat työskentelevät TE-palveluissa. 

EURES järjestää rekrytointitapahtumia verkossa sekä paikan päällä eri maissa, joihin osallistumista kannattaa harkita. Esimerkiksi European Job Day -verkkotapahtumissa tavoitat tuhansia työnhakijoita eri maista. Oman TE-toimistosi EURES-neuvoja kertoo mielellään lisää. 

 Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan (EU-maat, oppilaitosyhteistyö).

Työpaikoista voi ilmoittaa myös eri maiden rekrytointisivustoilla ja some-ryhmissä, itse tai rekrytointipalveluiden avulla (missä maassa ja kanavissa sovitte työpaikkaa ilmoitettavan). Lisätietoja EURES-palvelusta sekä linkkejä esimerkiksi eri Facebook-ryhmiin sivulla (jolla olet juuri, klikkaa tämä laatikko kiinni). 

Suomessa olevat ulkomaalaiset 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä Suomessa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut). Opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä ansiotyötä rajallisesti, kun oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta. Töitä voi tehdä 30 tuntia viikossa. Työnteko voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Tähän tuli muutos 5/2022. Lue lisää
 • Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien rekrytoinnissa ota muun rekrymarkkinoinnin rinnalla yhteyttä esimerkiksi vastaanottokeskukseen tai StartUp Refugees-organisaatioon. Startup Refugeesin työnvälitys ja muut palvelut ovat työnantajalle maksuttomia. Järjestö tukee pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä ympäri Suomea.

 • Turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta.

 • Erilaiset oleskeluluvat ja työnteko-oikeus, lue lisää. Tarkista tarvittaessa aina työnteko-oikeus Migrin työnantajien asiakaspalvelusta
 • Tilapäistä suojelua hakeva saa työnteko-oikeuden rekisteröityään tilapäisen suojelun hakemuksensa. Tilapäistä suojelua saavan palkkaaminen, lisätietoa ja ohjeet (esim. palkanmaksuun) Migrin sivuilla

 • Olemme koonneet erilaiset toimet Ukrainan sotaa pakenevien rekrytointiin erilliselle sivulle.  Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut, tilapäistä suojelua saava, voi olla oikeutettu palkkatukeen. Ole yhteydessä TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin ennen työsuhteen alkua!