Kausityöntekijän oikeus terveydenhuoltoon

Työnantajana sinun tulee perehtyä ja informoida kausityöntekijöitä heidän oikeuksistaan terveydenhuoltopalveluihin.  Kausityöntekijöillä on kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain puitteissa oikeus käyttää Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluita. Heillä ei tarvitse olla kotikuntaa Suomessa.

Asiakasmaksun hintaan hoidon saa, kun on Kelan myöntämä hoito-oikeustodistus. Ilman hoito-oikeustodistusta hoidon todelliset kustannukset on maksettava itse. Koronavirukseen liittyvän hoidon kaikki saavat maksutta Suomen julkisessa terveydenhuollossa, riippumatta siitä mistä maasta tulee tai onko hoito-oikeustodistusta.

Vaaditut vakuutukset ja Kela-kortti

Henkilöllä, joka tulee EU- tai Eta-maiden tai Sveitsin ulkopuolelta, on oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin sen ajan, kun hän on työeläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutettu ja hänellä on Maahanmuuttoviraston myöntämä työskentelyyn oikeuttava oleskelulupa tai todistus. Myös Suomen suurlähetystön myöntämä työskentelyyn oikeuttava viisumi oikeuttaa terveydenhuollon palveluihin.

Kela-kortin saa, jos kuuluu työskentelyn perusteella Suomen sairausvakuutukseen – eli käytännössä tienaa vähintään 741,75 euroa kuukaudessa (vuonna 2022). Kela-kortilla saa korvausta yksityisen terveydenhuollon kustannuksista, sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Pelkästään työeläke- tai tapaturmavakuutetulla työntekijällä ei ole oikeutta korvauksiin.

Lue lisää:

Hoito-oikeuden hakeminen

  • Hoito-oikeutta haetaan Kelasta lomakkeella SV141, Oikeus sairaanhoitoon Suomeen muuttaessa. Lomakkeen täyttöohje työntekijälle venäjäksi ja ukrainaksi
  • Työntekijällä tulee olla Maahanmuuttoviraston myöntämä kausityöoleskelulupa, kausityötodistus tai Suomen edustuston myöntämä kausityöviisumi. Kela näkee tiedot järjestelmästä, eli näitä ei tarvitse liittää hakemukseen.
  • Työnantaja voi hakea oikeutta työntekijän antamalla valtakirjalla. Myös työntekijä itse voi hakea oikeutta sairaanhoitoon.
  • Kela myöntää kausityöntekijälle asiakirjan, Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Kun todistuksen esittää julkisessa terveydenhuollossa, saa tarvitsemansa hoidon samaan hintaan kuin Suomessa asuvat.

Kelan kansainvälisten asioiden keskus palvelee numerossa 020 634 0200 klo 10–15.00.

Terveysturvallisuus tiloilla – COVID-19

Hankkeen rahoittajat