Työnantajan velvollisuudet kausityössä

Lakisääteiset velvollisuudet koskevat työnantajaa niin suomalaisen kuin ulkomaisen työvoiman kohdalla. Työnantajan tulee hoitaa palkkaperusteiset ja muut ilmoitukset eri viranomaisille, vakuuttaa työntekijät ja huolehtia työnantajasuorituksista sekä työpaikan turvallisuudesta.

Työnantajaksi rekisteröityminen

Ilmoita yrityksesi työnantajarekisteriin, jos maksat palkkoja vähintään kahdelle vakituiselle tai vähintään kuudelle tilapäiselle työntekijälle.

Vaikka yrityksesi ei olisi työnantajarekisterissä, sitä koskevat lähtökohtaisesti samat palkanmaksuun liittyvät velvoitteet kuin rekisteriin ilmoitettua yritystä. Lue lisää >


Tilapäinen vai sopimustyönantaja?

Olet tilapäinen työnantaja, kun seuraavat kolme ehtoa täyttyvät:

 • Maksat palkkaa työsuhteessa olevalle työntekijälle
 • Palveluksessasi ei ole jatkuvasti yhtä tai useampaa työntekijää
 • Olet maksanut työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta palkkoja yhteensä alle 9 006 euroa vuonna 2022 (8 790 euroa vuonna 2021).

Tilapäisenä työnantajana järjestät työntekijöittesi eläketurvan, mutta et tarvitse siihen erillistä vakuutussopimusta työeläkeyhtiön kanssa. Riittää, että vain maksat TyEL-maksun.

Työntekijälle kertyy eläkettä:

 • jos hän on yli 17-vuotias eikä ole vielä täyttänyt 68 vuotta ja
  hänen kuukausipalkkansa on yli 62,88 euroa vuonna 2022 (61,37 euroa vuonna 2021).

Jos kyseinen palkkasumma ylittyy tai sinulla on työsuhteessa työntekijöitä jatkuvasti, olet sopimustyönantaja. Ota siinä tapauksessa TyEL-vakuutus.


Ulkomainen työntekijä

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan. Työnantajan on varmistuttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava oleskelulupa työntekoon työnantajan edustamalla toimialalla tai ko. työpaikassa tai  varmistuttava siitä, jos ulkomaalainen työntekijä ei tarvitse oleskelulupaa työskennelläkseen. 

Kausityöluvalla työskentelevä voi luvan voimassaoloaikana vaihtaa/lisätä työnantajan lupaan. Tutustu huolella ohjeisiin ja siihen, missä vaiheessa työnteko-oikeus uudelle työnantajalle muodostuu. Työnteko-oikeuden ko. työpaikassa tulee olla voimassa ennen töiden aloitusta. 

Työnantajan velvollisuudet ulkomaista työntekijää palkatessa >

Työnantajana sinulla on velvollisuus säilyttää työntekijän tiedot neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnantajan tulee toimittaa tieto ulkomaisesta työntekijästä TE-toimistolle. Ilmoituksen voi tehdä työnantajan Enter Finlandissa.

Ilmoitus tehdään myös, jos työntekijäsi on hakenut tilapäistä suojelua eli lähetä työntekijäilmoitus (TEM054-lomakkeen tiedot) työnantajan Enter Finlandissa tässäkin tapauksessa. 

Yli 5 ulkomaalaista tarvitsee rekisteröintiä työntekoa varten

Varaa aika verotoimistoon, jos esimerkiksi marjatilalle tulee työskentelemään yli 5 ulkomaalaista henkilöä, jotka tarvitsevat henkilötunnusta, verokorttia tai veronumeroa.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika numerosta 029 497 050.

Ukrainalaisen palkkaaminen (eri statukset)

Ohjeita, kun palkkaat Ukrainan sotaa paenneen tai muulla perusteella maassa olevan ukrainalaisen >

Ulkomaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot. 


Lakisääteiset vakuutukset ja ennakonpidätykset

Hanki työntekijöillesi lakisääteiset vakuutukset ja huolehdi niiden maksamisesta ja tarvittavista ilmoituksista. Lue lisää >

Toimita yrityksen maksamista palkoista ennakonpidätys ja maksa niistä työnantajan sairausvakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksut. Lue lisää >

Vuoden 2018 alusta lähtien kausityöntekijästä ei makseta työttömyysvakuutusmaksua. Muihin sosiaalivakuutusmaksuihin kausityölaki ei tuonut muutosta.

Kausityöntekijä on työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu, jos hänelle maksettava palkka on vähintään 741,75 euroa kuukaudessa (vuonna 2022). Tällöin työnantajan tulee periä kausityöntekijältä sairausvakuutusmaksu (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu). Sairausvakuutusmaksu sisältyy veroprosenttiin, jos kausityöntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti. Työnantajan on maksettava lisäksi työnantajan sairausvakuutusmaksu

Lue lisää: Kausityöntekijän vakuutusmaksut >

Oletko työnantajana velvollinen maksamaan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja työntekijästäsi Suomeen, kun työntekijä tulee työskentelemään Suomeen – tarkista tästä >

Tilapäistä suojelua saava työntekijä ei ole sama asia kuin kausityöluvalla maassa työskentelevä kausityöntekijä eli huolehdi vakuutuksista ja maksuista vastaavasti kuin suomalaisen työntekijän osalta. Lue lisää > 


Palkanlaskenta ja verotus

Palkka.fi on Verohallinnon tarjoama maksuton palvelu erityisesti pienille yrityksille ja yrittäjille, joilla ei ole palkanlaskentaohjelmaa ja jotka haluavat hoitaa palkanlaskennan itse. Palvelu sopii kaikille yritysmuodoille. Voit maksaa palkkoja myös YEL/MYEL-vakuutuksen piiriin kuuluville työntekijöille tai yrittäjille. Ei rajoitusta työntekijämäärissä.

Jos työntekijällä ei kerrytetä vuosilomapäiviä Palkka.fi:ssä, niin työntekijätiedoissa valitaan kysymykseen: kertyykö vuosilomaa -> Ei

Tuolloin ei tarvitse myöskään palkanlaskennassa  lomakorvauksen kohdalla ottaa kantaa vähennettäviin lomapäiviin, vaan ainoastaan kirjataan ohjeen mukaan prosentti ja perusteet mistä summasta prosentti lasketaan.

Uusi työnantaja / työnantajuutta harkitseva: palkka.fi-palvelussa on myös palkkalaskuri, jolla voit arvioida palkan sivukuluja ja työntekijälle maksettavan palkan määrän.

Kausityöntekijän verotus:

Tilapäinen suojelu, verokortti ja palkanmaksu

 • Verokortin haku
 • Saat vastaanottokeskuksesta ohjeet palkanmaksuun, jos työntekijälläsi ei ole vielä pankkitiliä. Palkka voidaan maksaa työntekijän prepaid-kortille. Työntekijä saa prepaid-kortin siltä vastaanottokeskukselta, jossa hän on kirjoilla.
 • Ilmoita työsuhteen aloittamisesta vastaanottokeskukseen (lähetä tiedoksi esimerkiksi työsopimus, vastaanottokeskuksen ohjeiden mukaan). 
 • Mikäli henkilö ei ole saanut henkilötunnusta tilapäisen oleskeluluvan päätöksen yhteydessä, haetaan tunnusta Digi- ja väestötietovirastosta (ohje päätöksen mukana). 

Pankkitilin avaus Suomessa tai kansainvälisesti

Pankkitilin avaus voi olla haasteellista lyhyissä työsuhteissa. Jokainen konttori ohjeistaa ja päättää konttorikohtaisesti pankkitilien avaamisesta; kysy paikallisesta pankista. Esimerkiksi S-pankki ja Osuuspankki ovat paikallisesti mahdollistaneet tilin avaamisen myös lyhyissä työsuhteissa.

Pankkitilin avaus Suomessa, yleisperiaatteet (infofinland.fi) >

Toinen vaihtoehto on kansainvälisen pankin pankkitili, esimerkiksi Wise.com, jonka saa avattua helposti verkossa. Tilin vahvistamisessa menee muutama päivä. Palvelu on saatavilla englanniksi ja venäjäksi. Lisätietoja, myös ukrainaksi >


Työsopimuspohjat ja työehtosopimukset

Tutustu lakiin


Työturvallisuus ja työterveys

Tutustu lakiin

Kausityöntekijän terveydenhuolto > 

perhonen

Kausityövoiman rekrytointi

Tarvitsetko työntekijöitä? Poimi vinkit kausityövoiman rekrytointiin!

Kausityövoiman perehdytys

Perehdytys kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Valmistaudu uusien työntekijöiden saapumiseen laatimalla hyvä perehdytysopas materiaaliamme hyödyntäen.

linnunpesä

Kausitöihin tulevat kolmansien maiden kansalaiset 

Kolmansien maiden maista Suomeen töihin tuleminen vaatii eniten ”paperityötä” ja huomioita myös työnantajalta. 

Varmista vanhojen työntekijöiden paluu

 • Kannattaa jättää jälkeensä suurlähettiläitä, jotka kertovat toisille työpaikasta hyvää ja helpottavat uusien työntekijöiden saamista. Työvoimavoittoisessa kausityössä vaihtuvuutta on joka tapauksessa jonkin verran.
 • Suunnittele, varaudu ja valmistaudu erilaisiin tilanteisiin ja tee rekrytointia monipuolisesti. Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet kausityövoimamme haavoittuvaisuuden. 
 • Olemme laatineet kauden loppuun muistion työnantajalle ja työntekijälle (ukrainaksi, venäjäksi, englanniksi) – jälkimmäisessä kysytään kiinnostusta palata seuraavalle kaudelle. 
 • Mahdollista työntekijöille kausityöluvan haku ilman välittäjää – auta ja/tai hyödynnä esimerkiksi kokoamiamme ja kääntämiämme ohjeita eri lupien hakuun ja vastaa työnhakijoiden yhteydenottoihin. 

Uusien työntekijöiden rekrytointi

 • Kun käytät rekrytointi- tai henkilöstöpalveluita, käytä vain asianmukaisia ja laillisesti toimivia tahoja. 
 • Maksun periminen työntekijältä työnvälityksestä tai työpaikasta on Suomessa kiellettyä. Turvallisen rekrytoinnin tarkistuslista auttaa tunnistamaan riskejä.
 • Miten varmistat, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat? Kuinka kauan yritys on ollut olemassa, keitä sen taustahenkilöt ovat? Onko yrityksen toiminnassa ollut ongelmia aiemmin? Miten he löytävät ja rekrytoivat työntekijät? 
 • Suomalaiset henkilöstöpalveluyritykset auttavat myös kolmansista maista rekrytoitaessa. 
 • Kausityöntekijä voi olla myös vuokratyöntekijä – käyttäjäyrityksen tiedot ilmoitetaan tässäkin tapauksessa työlupaa haettaessa Maahanmuuttovirastoon.

Työlupahakemukset (kausityötodistus, kausityöoleskelulupa) kannattaa tehdä sähköisesti  Enter Finland -järjestelmässä. Katso aina viimeisimmät ohjeet ja käytettävät lomakkeet Maahanmuuttoviraston (tai edustuston, jos viisumi) sivulta. Kattavat ohjeet kausityöntekijän työnantajalle Maahanmuuttoviraston sivuilla. Viisumien hausta (sekä oleskekelulupiin liittyvästä asioinnista lähtömaissa)  lisätietoa kunkin Suomen edustuston sivuilta. 

Työnantajana sinulla on velvollisuus säilyttää työntekijän tiedot neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen ja toimittaa tieto ulkomaisesta työntekijästä TE-toimistolle. Ilmoituksen voi tehdä myös työnantajan Enter Finlandissa.

Ukrainan sotaa pakenevien työllistämisen toimia on koottu omalle sivulleen  

Kotimaisen työvoiman rekrytointi

 • Työnantajan positiivinen näkyvyys vauhdittaa kotimaan rekrytointia. Kannattaa panostaa informatiiviseen työpaikkailmoitukseen eri kanavissa, mutta myös työnantajakuvan rakentamiseen ja tilan markkinointiin ympäri vuoden. Tästä on hyötyä rekrytoi työntekijöitä mistä maasta tai millä tavoilla tahansa. Voit hankkia myös maksullista mainontaa some-kanavissa, pienelläkin panoksella tavoittaa jo suuren määrän valikoituja silmäpareja. 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä opiskelijoille tai koululaisille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut) sekä kertoa työpaikoista esim. Facebookissa paikallisissa ryhmissä (”puskaradiot”), tilan omilla Facebook- ja nettisivuilla, Instagramissa. 

 • Voit hankkia mainostilaa myös esimerkiksi opiskelijoiden käyttämästä Frank-sovelluksesta jos tilalla on tarjolla majoitusta ja etsit laajemmin kuin vain paikallisia tekijöitä. Sovellus tavoittaa yli 100 000 opiskelijaa.
 
 • Oppilaitosyhteistyötä on hyvä pohtia myös pitkäjänteisesti tarjoamalla työssäoppimis- ja oppisopimusmahdollisuuksia nuorille. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös lyhyt- ja kesäoppisopimuksella. Huomioi myös esimerkiksi markkinointiosaamisen mahdollisuudet, opinnäytetöinä tai kesätyönä alaa opiskelevalle nuorelle. Nuori voi tuottaa sisältöä tilalta esimerkiksi osana myynti- ja asiakaspalvelutehtäviä.
 
 • Suomessa on toimialoja, joiden työntekijät ovat lomautettuja kesäisin (esimerkiksi koulujen kiinteistöhuolto, keittiöhenkilökunta). Mieti yhteistyömahdollisuuksia sellaisten toimijoiden kuin muun muassa ISS kanssa.
 
 • Osa talvisesongin työntekijöistä siirtyy pohjoisesta muualle Suomeen kesäksi töihin. Yhteistyö Pohjois-Suomen työnantajien kanssa sekä luonnollisesti eri tuotantosuuntia edustavien tilojen välillä, paikkakunnalla ja/tai eri alueiden välillä.
 
 • Eläkeläiset ja osatyökykyiset muodostavat myös pitkälti käyttämättömän voimavaran maaseudun eri tehtäviin kuten esimerkiksi asiakaspalveluun.
 
 • Osatyökykyisten palkkaamisen tueksi voit saada työolosuhteiden järjestelytukea (linkki vie Työmarkkinatorille, siellä Monimuotoinen työyhteisö -otsikon alla lisätietoa >). 
 
 • Varmista avainpelaajien saatavuutta kasvattamalla kotimaisista työntekijöistä esimerkiksi työnjohtajia, kymppejä, kausityöhön.
 

 

EU- ja ETA-maiden kansalaiset 

 • EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa.
 • EU-kansalaisten, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelu Suomessa kestää yli 3 kuukautta.
 • Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa.

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. Palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. EURES-palvelu on maksutonta, palveluneuvojat työskentelevät TE-palveluissa. 

EURES järjestää rekrytointitapahtumia verkossa sekä paikan päällä eri maissa, joihin osallistumista kannattaa harkita. Esimerkiksi European Job Day -verkkotapahtumissa tavoitat tuhansia työnhakijoita eri maista. Oman TE-toimistosi EURES-neuvoja kertoo mielellään lisää. 

 Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan (EU-maat, oppilaitosyhteistyö).

Työpaikoista voi ilmoittaa myös eri maiden rekrytointisivustoilla ja some-ryhmissä, itse tai rekrytointipalveluiden avulla (missä maassa ja kanavissa sovitte työpaikkaa ilmoitettavan). Lisätietoja EURES-palvelusta sekä linkkejä esimerkiksi eri Facebook-ryhmiin sivulla (jolla olet juuri, klikkaa tämä laatikko kiinni). 

Suomessa olevat ulkomaalaiset 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä Suomessa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut). Opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä ansiotyötä rajallisesti, kun oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta. Töitä voi tehdä 30 tuntia viikossa. Työnteko voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Tähän tuli muutos 5/2022. Lue lisää
 • Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien rekrytoinnissa ota muun rekrymarkkinoinnin rinnalla yhteyttä esimerkiksi vastaanottokeskukseen tai StartUp Refugees-organisaatioon. Startup Refugeesin työnvälitys ja muut palvelut ovat työnantajalle maksuttomia. Järjestö tukee pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä ympäri Suomea.

 • Turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta.

 • Erilaiset oleskeluluvat ja työnteko-oikeus, lue lisää. Tarkista tarvittaessa aina työnteko-oikeus Migrin työnantajien asiakaspalvelusta
 • Tilapäistä suojelua hakeva saa työnteko-oikeuden rekisteröityään tilapäisen suojelun hakemuksensa. Tilapäistä suojelua saavan palkkaaminen, lisätietoa ja ohjeet (esim. palkanmaksuun) Migrin sivuilla

 • Olemme koonneet erilaiset toimet Ukrainan sotaa pakenevien rekrytointiin erilliselle sivulle.  Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut, tilapäistä suojelua saava, voi olla oikeutettu palkkatukeen. Ole yhteydessä TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin ennen työsuhteen alkua!