Työnantajan velvollisuudet kausityössä

Lakisääteiset velvollisuudet koskevat työnantajaa niin suomalaisen kuin ulkomaisen työvoiman kohdalla. Työnantajan tulee hoitaa palkkaperusteiset ja muut ilmoitukset eri viranomaisille, vakuuttaa työntekijät ja huolehtia työnantajasuorituksista sekä työpaikan turvallisuudesta.

Työnantajaksi rekisteröityminen

Ilmoita yrityksesi työnantajarekisteriin, jos maksat palkkoja vähintään kahdelle vakituiselle tai vähintään kuudelle tilapäiselle työntekijälle.

Vaikka yrityksesi ei olisi työnantajarekisterissä, sitä koskevat lähtökohtaisesti samat palkanmaksuun liittyvät velvoitteet kuin rekisteriin ilmoitettua yritystä. Lue lisää >


Tilapäinen vai sopimustyönantaja?

Olet tilapäinen työnantaja, kun seuraavat kolme ehtoa täyttyvät:

  • Maksat palkkaa työsuhteessa olevalle työntekijälle
  • Palveluksessasi ei ole jatkuvasti yhtä tai useampaa työntekijää
  • Olet maksanut työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta palkkoja yhteensä alle 9 006 euroa vuonna 2022 (8 790 euroa vuonna 2021).

Tilapäisenä työnantajana järjestät työntekijöittesi eläketurvan, mutta et tarvitse siihen erillistä vakuutussopimusta työeläkeyhtiön kanssa. Riittää, että vain maksat TyEL-maksun.

Työntekijälle kertyy eläkettä:

  • jos hän on yli 17-vuotias eikä ole vielä täyttänyt 68 vuotta ja
    hänen kuukausipalkkansa on yli 62,88 euroa vuonna 2022 (61,37 euroa vuonna 2021).

Jos kyseinen palkkasumma ylittyy tai sinulla on työsuhteessa työntekijöitä jatkuvasti, olet sopimustyönantaja. Ota siinä tapauksessa TyEL-vakuutus.


Ulkomainen työntekijä

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan. Työnantajan on varmistuttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava oleskelulupa työntekoon työnantajan edustamalla toimialalla tai ko. työpaikassa tai  varmistuttava siitä, jos ulkomaalainen työntekijä ei tarvitse oleskelulupaa työskennelläkseen. 

Kausityöluvalla työskentelevä voi luvan voimassaoloaikana vaihtaa/lisätä työnantajan lupaan. Tutustu huolella ohjeisiin ja siihen, missä vaiheessa työnteko-oikeus uudelle työnantajalle muodostuu. Työnteko-oikeuden ko. työpaikassa tulee olla voimassa ennen töiden aloitusta. 

Työnantajan velvollisuudet ulkomaista työntekijää palkatessa >

Työnantajana sinulla on velvollisuus säilyttää työntekijän tiedot neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnantajan tulee toimittaa tieto ulkomaisesta työntekijästä TE-toimistolle. Ilmoituksen voi tehdä työnantajan Enter Finlandissa.

Ilmoitus tehdään myös, jos työntekijäsi on hakenut tilapäistä suojelua eli lähetä työntekijäilmoitus (TEM054-lomakkeen tiedot) työnantajan Enter Finlandissa tässäkin tapauksessa. 

Yli 5 ulkomaalaista tarvitsee rekisteröintiä työntekoa varten

Varaa aika verotoimistoon, jos esimerkiksi marjatilalle tulee työskentelemään yli 5 ulkomaalaista henkilöä, jotka tarvitsevat henkilötunnusta, verokorttia tai veronumeroa.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika numerosta 029 497 050.

Ukrainalaisen palkkaaminen (eri statukset)

Ohjeita, kun palkkaat Ukrainan sotaa paenneen tai muulla perusteella maassa olevan ukrainalaisen >

Ulkomaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot. 


Lakisääteiset vakuutukset ja ennakonpidätykset

Hanki työntekijöillesi lakisääteiset vakuutukset ja huolehdi niiden maksamisesta ja tarvittavista ilmoituksista. Lue lisää >

Toimita yrityksen maksamista palkoista ennakonpidätys ja maksa niistä työnantajan sairausvakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksut. Lue lisää >

Vuoden 2018 alusta lähtien kausityöntekijästä ei makseta työttömyysvakuutusmaksua. Muihin sosiaalivakuutusmaksuihin kausityölaki ei tuonut muutosta.

Kausityöntekijä on työskentelyn perusteella Suomessa sairausvakuutettu, jos hänelle maksettava palkka on vähintään 741,75 euroa kuukaudessa (vuonna 2022). Tällöin työnantajan tulee periä kausityöntekijältä sairausvakuutusmaksu (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu). Sairausvakuutusmaksu sisältyy veroprosenttiin, jos kausityöntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen verokortti. Työnantajan on maksettava lisäksi työnantajan sairausvakuutusmaksu

Lue lisää: Kausityöntekijän vakuutusmaksut >

Oletko työnantajana velvollinen maksamaan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja työntekijästäsi Suomeen, kun työntekijä tulee työskentelemään Suomeen – tarkista tästä >

Tilapäistä suojelua saava työntekijä ei ole sama asia kuin kausityöluvalla maassa työskentelevä kausityöntekijä eli huolehdi vakuutuksista ja maksuista vastaavasti kuin suomalaisen työntekijän osalta. Lue lisää > 


Palkanlaskenta ja verotus

Palkka.fi on Verohallinnon tarjoama maksuton palvelu erityisesti pienille yrityksille ja yrittäjille, joilla ei ole palkanlaskentaohjelmaa ja jotka haluavat hoitaa palkanlaskennan itse. Palvelu sopii kaikille yritysmuodoille. Voit maksaa palkkoja myös YEL/MYEL-vakuutuksen piiriin kuuluville työntekijöille tai yrittäjille. Ei rajoitusta työntekijämäärissä.

Jos työntekijällä ei kerrytetä vuosilomapäiviä Palkka.fi:ssä, niin työntekijätiedoissa valitaan kysymykseen: kertyykö vuosilomaa -> Ei

Tuolloin ei tarvitse myöskään palkanlaskennassa  lomakorvauksen kohdalla ottaa kantaa vähennettäviin lomapäiviin, vaan ainoastaan kirjataan ohjeen mukaan prosentti ja perusteet mistä summasta prosentti lasketaan.

Uusi työnantaja / työnantajuutta harkitseva: palkka.fi-palvelussa on myös palkkalaskuri, jolla voit arvioida palkan sivukuluja ja työntekijälle maksettavan palkan määrän.

Kausityöntekijän verotus:

Tilapäinen suojelu, verokortti ja palkanmaksu

  • Verokortin haku
  • Saat vastaanottokeskuksesta ohjeet palkanmaksuun, jos työntekijälläsi ei ole vielä pankkitiliä. Palkka voidaan maksaa työntekijän prepaid-kortille. Työntekijä saa prepaid-kortin siltä vastaanottokeskukselta, jossa hän on kirjoilla.
  • Ilmoita työsuhteen aloittamisesta vastaanottokeskukseen (lähetä tiedoksi esimerkiksi työsopimus, vastaanottokeskuksen ohjeiden mukaan). 
  • Mikäli henkilö ei ole saanut henkilötunnusta tilapäisen oleskeluluvan päätöksen yhteydessä, haetaan tunnusta Digi- ja väestötietovirastosta (ohje päätöksen mukana). 

Pankkitilin avaus Suomessa tai kansainvälisesti

Pankkitilin avaus voi olla haasteellista lyhyissä työsuhteissa. Jokainen konttori ohjeistaa ja päättää konttorikohtaisesti pankkitilien avaamisesta; kysy paikallisesta pankista. Esimerkiksi S-pankki ja Osuuspankki ovat paikallisesti mahdollistaneet tilin avaamisen myös lyhyissä työsuhteissa.

Pankkitilin avaus Suomessa, yleisperiaatteet (infofinland.fi) >

Toinen vaihtoehto on kansainvälisen pankin pankkitili, esimerkiksi Wise.com, jonka saa avattua helposti verkossa. Tilin vahvistamisessa menee muutama päivä. Palvelu on saatavilla englanniksi ja venäjäksi. Lisätietoja, myös ukrainaksi >


Työsopimuspohjat ja työehtosopimukset

Tutustu lakiin


Työturvallisuus ja työterveys

Tutustu lakiin

Kausityöntekijän terveydenhuolto > 

perhonen

Kausityövoiman rekrytointi

Tarvitsetko työntekijöitä? Poimi vinkit kausityövoiman rekrytointiin!

Kausityövoiman perehdytys

Perehdytys kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Valmistaudu uusien työntekijöiden saapumiseen laatimalla hyvä perehdytysopas materiaaliamme hyödyntäen.

linnunpesä

Hankkeen rahoittajat