Ulkomaisen työntekijän erilaiset luvat ja työnteko-oikeus

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan. Työnantajan on varmistuttava siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Ulkomaisen työntekijän (kolmannet maat) ja turvapaikanhakijan työnteko-oikeuden tulee olla voimassa. Työnantaja voi syyllistyä rikkomukseen tai rikokseen, jos hän pitää palveluksessaan ulkomaalaisen, jolla ei ole oikeutta työntekoon.

Ulkomaisen työntekijän palkkaaminen EU:n ulkopuolelta

Ohjeita kausityönantajalle

Työsuojeluhallinnon ohjeet ulkomaisen työntekijän työnantajana >

Maahanmuuttoviraston ohjeet: 

Ohjeita työntekijälle

Kausityöluvat

Kausityöluvan ja kausityötodistuksen hakeminen poikkeavat oleskeluluvan hakemisesta. Kausityöllä tarkoitetaan työtä maatalouden ja matkailun alalla, jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina. 

Maatalouden alan kausityötä ovat seuraavat valtioneuvoston asetuksen (966/2017) toimialaluokituksen TOL 2008 mukaiset toimialat:

 1. A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ja niihin liittyvät palvelut, ei kuitenkaan A 017 Metsästys ja sitä palveleva toiminta;
 2. A 02100 Metsänhoito.

Kausityö voi kestää enintään 9 kuukautta. 

Työntekijän oleskelulupa

Työnteon perusteella haettavia oleskelulupia on yli 20. Katso lista oleskelulupaperusteista. Oleskeluluvat myönnetään joko määräaikaisina tai pysyvinä, ensimmäinen kuitenkin aina määräaikaisena. Oleskeluluvan tyyppi riippuu maassa oleskelun tarkoituksesta.

Oleskelulupatyyppi merkitään oleskelulupaan kirjaintunnuksella:

Määräaikainen oleskelulupa
 • Tilapäinen oleskelulupa = B
 • Jatkuva oleskelulupa = A
Pysyvä oleskelulupa = P

Pitkään maassa oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan kirjaintunnus on P-EU tai P-EY.

Työntekijän oleskelulupa myönnetään kaksivaiheisesti. TE-toimisto tekee työntekijän oleskelulupahakemukseen osapäätöksen ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Myös työntekijän toimeentulosta ansiotyöllä on varmistuttava.

Työnantajan rooli työntekijän oleskelulupa-asiassa >

Tarkista oleskelulupakortista, että lupa on voimassa ja henkilö saa työskennellä edustamallasi toimialalla. Työntekijän oleskelulupa myönnetään usein vain tietylle toimialalle tai työnantajalle. TTOL tarkoittaa työntekijän oleskelulupaa. Sen jälkeen luetellaan ammattialat, jolla luvanhaltija voi työskennellä (esim. maatalous). Jos toimiala ei täsmää, työnhakija voi yrittää hakea muutosta tai uutta oleskelulupaa. Lue lisää >

Tarkista oman ELY-keskusalueesi linjaus toimialasi osalta. ELY-keskusten alueelliset työlupalinjaukset määrittelevät toimialat ja ammatit, joihin ei ole välttämätöntä soveltaa ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin tarveharkintaa.


EU- ja ETA-maiden kansalaiset

 • EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa.
 • EU-kansalaisten, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelu Suomessa kestää yli 3 kuukautta.
 • Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa.

EURES-palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan (EU-maat, oppilaitosyhteistyö).


Opiskelijat

Opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä työharjoittelun ja lopputyön tekemisen lisäksi ansiotyötä

 • rajoitetusti 30 tuntia viikossa lukukauden aikana (loma-aikoina tai silloin, kun oppilaitoksessa ei järjestetä opetusta). 
 • työnteko-oikeus muuttui rajalliseksi 3/2022, lue lisää >

Lue lisää. Tarkista tarvittaessa opiskelijan työnteko-oikeus Migrin työnantajien asiakaspalvelustaOpiskelijan oleskelulupa on maakohtainen eli toisen EU-maan opiskelijan oleskeluluvalla ei voi työskennellä Suomessa.


Turvapaikanhakijat

Turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta.

Turvapaikanhakijaa työllistettäessä työnantajan tulee selvittää työnteko-oikeuden voimassaolo soittamalla Maahanmuuttoviraston puhelinnumeroon 0295 433 155, joka palvelee työnantajia ma-pe klo 9-12.
Lisätietoja >

 • Soittoa varten tarvitaan työnhakijan Maahanmuuttoviraston asiakasnumero. Ohjeet asiakasnumeron löytämiseksi.
 • Maahanmuuttovirastosta ilmoitetaan soiton aikana, onko työnteko-oikeus voimassa.
 • Jos työnteko-oikeus on voimassa, voi turvapaikanhakijan palkata.
 • Jos työsuhde jatkuu, varmista turvapaikanhakijan työnteko-oikeus uudelleen 8 viikon kuluttua.

Palkan maksaminen, kun työntekijällä ei ole pankkitiliä:

 • Työntekijä hakee oman vastaanottokeskuksensa kautta PFS Prepaid -kortin Maahanmuuttovirastolta.
 • Työntekijä antaa vastaanottokeskuksesta saadun kirjallisen ohjeistuksen palkanmaksusta työnantajalle.

Tilapäisen suojelun piirissä olevat 

Ukrainan sotaa pakenevat tilapäistä suojelua saavilla on rajaton (ei toimiala- tai työnantajarajausta) työnteko-oikeus. Se astuu voimaa henkilön hakiessa tilapäistä suojelua eli kun hakemus on rekisteröity. Hän saa vireilläolotodistuksen rekisteröityessään. Todistuksessa ei lue erikseen työnteko-oikeudesta, mutta osoittaa sen itsessään.  

Tilapäistä suojelua saavan tilapäinen oleskelulupa tulee olemaan voimassa Suomessa 3/2023 asti tämänhetkisen päätöksen mukaan. 

Työnantajana toimitaan samalla tavalla kuin muidenkin ulkomaisten työntekijöiden kanssa, esimerkiksi työntekijäilmoituksen osalta. 

Ohjeita työnantajalle, kun palkkaat tilapäistä suojelua hakeneen työntekijän, esimerkiksi palkanmaksusta >


Työnantajan velvollisuudet

Työnantajana sinulla on velvollisuus säilyttää työntekijän tiedot neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen ja toimittaa tieto ulkomaisesta työntekijästä TE-toimistolle. Ilmoituksen voi tehdä työnantajan Enter Finlandissa.

Ilmoitus tehdään myös, jos työntekijäsi on hakenut tilapäistä suojelua eli lähetä työntekijäilmoitus (TEM054-lomakkeen tiedot) työnantajan Enter Finlandissa.

Ulkomaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot. Lue lisää työnantajan velvollisuuksista. 

IMG_4064

Lue myös

Kausityövoiman rekrytointi >

Tarvitsetko työntekijöitä? Poimi vinkit kausityövoiman rekrytointiin!

Ukrainan sotaa pakenevien työllistäminen >

Kausityövoiman perehdytys >

Perehdytys kuuluu työnantajan velvollisuuksiin. Valmistaudu uusien työntekijöiden saapumiseen laatimalla hyvä perehdytysopas materiaaliamme hyödyntäen.