Ukraina UKK

Ukrainan tilanne

Tälle sivulle on koottu vastauksia Ukrainan tilanteesta ja tietolähteet eri viranomaisten sivuille. Toimet Ukrainan sotaa pakenevien työllistämiseksi on koottu omalle sivulleen > 


Toimintaohjeet Ukrainasta paenneille

Jos saapuu Ukrainasta Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voi oleskella maassa viisumivapaasti, hakea tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa. Migrin ohjeet ja Ukraina-sivut on myös ukrainaksi. Lisätietoja >>

Viranomaisten 17.3. julkaisemaan muistioon (päivitetty 29.4.) on koottu kattavasti tietoa kokonaisuudessaan Ukrainasta paenneiden asemasta, oikeuksista ja etuuksista. Muistiota päivitetään ohjeistusten edetessä. 

Kausityölupa vai tilapäinen suojelu?

Kaikki tulijat ja maahan tulevat ukrainalaiset eivät välttämättä halua hakeutua suojelun piiriin. Ukrainalaiset voivat tulla edelleen normaalisti myös kausityöluvalla tai -todistuksella työjaksolle Suomeen. Huomioi, että Suomen Kiovan-edustuston asiakaspalvelu sekä oleskelulupahakemusten vastaanotto ulkoisella palveluntarjoajalla on suljettu toistaiseksi. Kausityötodistusta voi hakea normaalisti. Myös ennen Venäjän hyökkäystä haettuja kausityöoleskelulupia käsitellään normaalisti ja/tai niistä ollaan yhteydessä hakijoihin mm. lupakortin toimittamisesta.

Jos henkilöllä on tilapäisen suojelun päätös, hänelle ei voida myöntää kausityötodistusta. Hän voi hakea tilapäistä suojelua kausityötodistuksella maassa oleskelun ja työskentelyn päättyessä. Mikäli henkilöllä on jo kausityötodistus ja hän hakee tilapäistä suojelua, kausityötodistus raukeaa. 

Mikäli henkilö saa toisessa maassa tilapäistä suojelua ja haluaa tulla Suomeen, voi tilapäisen suojelun perua toisessa maassa. Kaikissa maissa ei voi hakea tilapäistä suojelua uudestaan eli lähtiessä on selvitettävä kunkin maan käytännöt, mikäli ajatuksena on palata ko. maahan. Tilapäistä suojelua ei voi saada kahdessa maassa yhtä aikaa. 

Jokaisen tulee selvittää lähtömaan käytännöt, jos poistuu maasta lyhyemmäksi aikaa (esimerkiksi miten ilmoitetaan). Tilapäistä suojelua saava voi liikkua EU-maiden välillä 90 päivää 180 päivän aikana. Jokainen maa määrittelee erikseen työntekoon tarvittavan luvan. Toisessa EU-maassa tilapäistä suojelua saava voi hakea kausityötodistusta Suomeen työskennellääkseen täällä. Liikkumisesta EU-maasta toiseen, ohjeet Suomesta poistumiseen/palaamiseen ja muita yleisempiä kysymyksiä ja vastauksia tilapäisestä suojelusta: https://migri.fi/ukk-ukraina 

Migrin sivuilla on käännetty keskeinen tieto myös ukrainaksi.

Matkustaminen ulkomaille ja vastaanottopalvelut matkan aikana, suomeksi >
Matkustaminen ulkomaille ja vastaanottopalvelut matkan aikana, venäjäksi >

Haettujen lupien peruuttaminen tai siirtäminen

Mikäli kausityöntekijä ei tarvitse tänä kautena kausityölupaa, tulisi työnantajan pyytää hakemusten peruuttamista. Mikäli työn alkamista halutaan siirtää yhdessä työntekijän kanssa johonkin myöhäisempään ajankohtaan vuoden 2022 osalta, tarvitsee Migri uudet TY_6+ lomakkeet.

Migriltä ei saa pyytää kausityöluvan hakemisen keskeyttämistä, sillä kausityölaki ei tunne tässä kohtaa ko. termiä. Tiedot lupien peruuttamisesta tulee lähettää: migri@migri.fi. Maahanmuuttovirasto ei voi myöskään palauttaa jo maksettuja lupamaksuja. 


Tilapäinen suojelu

Tilapäistä suojelua voidaan myöntää vain

 • Ukrainan kansalaisille, jotka eivät voi palata takaisin Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen takia.
 • Euroopan unionin ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille, jotka ovat oleskelleet Ukrainassa laillisesti ja joiden paluu lähtömaahan turvallisesti ja pysyvästi ei ole mahdollista.
 • Ukrainalaisten ja Ukrainassa kansainvälistä suojelua tai vastaavaa kansallista suojelua saaneiden perheenjäsenille, jos perheside on muodostettu Ukrainassa ennen 24.2.2022. 

Tilapäisen suojelun päätöksen saatuaan tulijalla on työnteko- ja opiskeluoikeus Suomessa (millä alalla tahansa).  Työnteko-oikeuden saa rekisteröintihetkellä hakiessaan tilapäistä suojelua. Mikäli on rekisteröitynyt jo aiemmin, todistusta työnteko-oikeudesta voi pyytää sähköpostitse migri@migri.fi. 

Työntekoa koskee esimerkiksi sama työehtosopimus kuin ketä tahansa työntekijää. Työsuhteen alkamisesta ilmoitetaan vastaanottokeskukseen (esimerkiksi toimittamalla työsopimus). Saat keskuksesta ohjeita myös palkanmaksuun, jos työntekijällä ei ole vielä pankkitiliä. Palkka voidaan maksaa työntekijän prepaid-kortille. Työntekijä saa prepaid-kortin siltä vastaanottokeskukselta, jossa hän on kirjoilla.

Ohjeita työnantajalle, kun palkkaat Ukrainan sotaa pakenevan >

Verohallinnon ohjeet >

Maahanmuuttoviraston asiakasohjeita Ukrainan sotaa pakeneville (saatavilla myös ukrainaksi) >

Sivulla ohjeet seuraavista aiheista: 

 • Tilapäisen suojelun hakeminen
 • Toimintaohjeita, kun saavut Ukrainasta Suomeen 
 • Ukrainasta paenneille lapsille: Suomesta voit saada apua
 • Tietoa sinulle, joka olet hakenut tilapäistä suojelua Suomesta
 • Oletko paennut Ukrainasta? Osoitteen pitää aina olla Maahanmuuttoviraston tiedossa
 • Tilapäistä suojelua hakeneilla on oikeus tehdä töitä Suomessa
 • Työskentely Suomessa

Tilapäistä suojelua hakevan palvelut >

Tilapäistä suojelua haetaan joko rajaviranomaiselta tai poliisilta. Todellisuudessa Suomeen tulleiden sotaa paenneiden ihmisten määrä on moninkertainen, koska kaikki eivät hae heti suojelua maahan saavuttuaan. 

Poliisin yhteystiedot turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevalle. 

Suojelua haettuaan myös yksityismajoituksessa olevan ukrainalaisen tulee ilmoittautua vastaanottokeskuksessa, joko paikan päällä tai muutoin (osalla alueista vastaanottokeskuksista tulee ilmoittautumisohjeet suojelua hakeneille, osalla alueista ohjataan poliisin käynniltä esimerkiksi suoraan vastaanottokeskukseen käymään). Neuvontaa on varmasti alueittain tulossa piakkoin.  

Kuinka pitkä oleskelulupa on tilapäisen suojelun perusteella?

Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäinen tilapäisen suojelun oleskelulupa myönnetään enintään vuodeksi. Euroopan unionin neuvoston päätöksen perusteella tilapäisen suojelun oleskelulupia myönnetään 4.3.2023 asti, mutta jatkolupia voidaan myöntää vielä sen jälkeen, ellei Euroopan unionin neuvosto lakkauta päätöstään tilapäisestä suojelusta. 

Näin haet tilapäistä suojelua, lisätietoja

Turvapaikanhakijan tai tilapäistä suojelua hakevan majoitus

Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakevalla on aina mahdollisuus majoittua vastaanottokeskuksessa. Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeva voi kuitenkin järjestää majoituksensa myös itse, jolloin sitä kutsutaan yksityismajoitukseksi. Yleensä yksityismajoituksessa majoitutaan sukulaisten, puolison tai tuttavien luona. Yksityismajoitus voi tapahtua vuokra- tai alivuokrasuhteena tai turvapaikkaa hakeva voi majoittua yksityishenkilön luona niin sanotussa kotimajoituksessa, jolloin majoittumisesta ei pyydetä korvausta. Majoituskohteen pitää olla asuintilaksi soveltuva ja sillä pitää olla virallinen osoite.

Yksityismajoituksessa asuva turvapaikkaa hakeva rekisteröidään yksityismajoituskohdetta lähimmän vastaanottokeskuksen kirjoille. Majoituksensa itse järjestävä saa muut vastaanottopalvelut kuin majoituksen ja siihen mahdollisesti liittyvät ateriat siltä vastaanottokeskukselta, jonka asiakkaaksi hänet on rekisteröity. Yksityismajoituksessa asumista tai sen järjestämistä ei tueta taloudellisesti.

Mikäli henkilö siirtyy välillä yksityismajoitukseen, hän ei välttämättä pysty palaamaan samaan vastaanottokeskukseen vai hänelle voidaan osoittaa uusi vastaanottokeskuspaikka toisaalta. 

Lue lisää sivulta Majoittuminen yksityismajoitukseen.

Vastaanottokeskusten yhteystiedot


Tilatarjoukset

Suomen Punainen Risti on perustanut valtakunnallisen infopisteen, joka vastaa kysymyksiin ja kokoaa tietoa tarjottavasta avusta. Infopiste toimii verkossa osoitteessa punainenristi.fi/ukrainainfo. Kerro esimerkiksi tarjolla olevista majoitustiloista infopisteelle. 

Yksittäisten turvapaikanhakijoiden majoittamisessa on kyse yksityismajoituksesta


Kuljetukset

Ilmoita Maahanmuuttovirastolle Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista. 3.3.2022 on otettu käyttöön ilmoituslomake, johon pyydämme kuljetuksia järjestäviltä ennakkotiedot Ukrainasta saapuvista kuljetuksista


Alaikäisen saapuminen maahan ilman vanhempiaan

Ilman huoltajaa Suomeen saapunut tilapäistä suojelua saava lapsi majoitetaan ryhmäkotiin, tukiasuntolaan (vähintään 16-vuotiaat) tai muuhun lapselle tarkoitettuun majoituspaikkaan. Perustelluista syistä lapsi voi myös majoittua sukulaisten kanssa aikuisten ja perheiden vastaanottokeskuksessa. Ilman huoltajaa oleva lapsi voi laissa säädetyin edellytyksin asua myös yksityismajoituksessa. Vastaanottokeskuksen johtaja päättää ilman huoltajaa olevan lapsen siirtymisestä yksityismajoitukseen kuultuaan lasta ja hänen edustajaansa sekä vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijää. Vastaanottolain 5 luvussa säädetään ilman huoltajaa olevan lapsen edustamisesta. Tilapäistä suojelua saavalle määrätään viivytyksettä edustaja, jos lapsi on Suomessa ilman huoltajaa tai muuta laillista edustajaa. Hakemuksen edustajan määräämisestä tekee vastaanotto- tai järjestelykeskus, jonka asiakkaaksi lapsi on rekisteröity. Lue lisää viranomaisten muistiosta, sivulta 12.

Varhaiskasvatus 

Tilapäistä suojelua saaville ei lähtökohtaisesti määrätä kotikuntaa (toistaiseksi, tilanne 7/2022), joten kunta ei ole velvoitettu järjestämään varhaiskasvatusta kaikille tilapäistä suojelua saaville lapsille. Kunnan on kuitenkin järjestettävä varhaiskasvatus tilapäistä suojelua saavalle lapselle esimerkiksi silloin, jos kun hänen huoltajansa työskentelee tai opiskelee. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää tilapäistä suojelua saaville lapsille myös, jos sen arvioidaan tukevan lapsen hyvinvointia ja oppimista.


Tilapäisen suojelun päätöksen saaneen tai turvapaikanhakijan vastaanottopalvelut

Tulijan on mahdollista saada vastaanottokeskuksesta erilaisia vastaanottopalveluita. Vastaanottopalveluita ovat esimerkiksi terveydenhuoltopalvelut, sosiaalipalvelut ja vastaanottoraha. Vastaanottorahaa voit saada, jos sinulla ei ole omia tuloja tai varoja. Vastaanottorahaa pitää aina hakea. Vastaanottokeskuksesta saa ohjeet vastaanottorahan hakemiseen. Kaikki käytössä olevat tulot ja varat vaikuttavat vastaanottorahan määrään. Vastaanottorahaa voi saada myös yksityismajoituksessa.

Keskuksesta saa myös tarvittaessa tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisiin arjen asioihin.

Saat vastaanottopalveluja, kun 

 • haet tilapäistä suojelua
 • sinulle myönnetään oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella.

Saat vastaanottopalveluja niin kauan, kunnes

 • poistut Suomesta >
 • saat jonkun toisen oleskeluluvan
 • oleskelulupasi tilapäisen suojelun perusteella päättyy ja voit turvallisesti poistua takaisin kotimaahasi. 

Vastaanottopalveluista huolehtii se keskus, jonka asukkaaksi tulija on rekisteröity.

Lue lisää sivulta Arki vastaanottokeskuksessa.


Kirjaaminen väestötietojärjestelmään ja kotikuntamerkintä

Tilapäistä suojelua saavat kirjataan lähtökohtaisesti väestötietojärjestelmään oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä ja he saavat henkilötunnuksen, joka kirjataan oleskelulupakorttiin. Mikäli henkilö ei ole myönteisen oleskeluluvan yhteydessä saanut henkilötunnusta, tulee hänen esittää sitä koskeva pyyntö Digi- ja väestötietovirastolle. Tilapäiseen suojeluun perustuvan oleskeluluvan saavalla henkilölle ei kuitenkaan lähtökohtaisesti määrätä kotikuntaa, ellei hän täytä kotikuntalain 4 §:n edellytyksiä. Lue lisää viranomaisten muistiosta >> 

Henkilötunnusta on voinut hakea myös verokortin haun yhteydessä, jos sitä ei ole saanut oleskelulupapäätöksessä – kysy miten toimia varatessa aikaa verotoimistoon. Lähtökohtaisesti haku Digi- ja väestötietovirastosta, tästä tulee ohje oleskelulupapäätöksen yhteydessä ja kannattaa toimia sen mukaisesti. 

Verohallinnon ohjeeseen > 
Ohje on myös ukrainaksi.

Digi- ja väestötietoviraston ohjeita Ukrainasta saapuvalle >

Verotus

Verotoimistosta haetaan verokorttia sen jälkeen, kun henkilöllä on todistus tilapäisen suojelun hakemisesta tai hänelle on myönnetty oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella ja henkilö on saanut työpaikan. 

Ohjeet verokortin hakuun. Ohje on myös ukrainaksi

Vanha henkilötunnus (jos henkilö on ollut aiemmin esim. töissä Suomessa) voi olla voimassa, soitto verotoimistoon tässä tapauksessa.

Työnteon voi aloittaa ilman verokorttia, kun on laittanut tilapäisen suojelun hakemuksen vireille. Verokorttia tarvitaan vasta palkanmaksun yhteydessä. Mikäli työnantajalla ei ole käytettävissä verokorttia palkanmaksun yhteydessä, tulee työnantajan periä rajoitetusti verovelvolliselta 35 prosentin lähdeveron ja yleisesti verovelvolliselta 60 prosentin ennakonpidätyksen.

HUOM! Kausityöntekijän (kausityössä kausityötodistuksella, kausityöoleskeluluvalla tai kausityöviisumilla) verokortin hakuun oma ohje >  

Veroviranomaisen on mahdollista myös vierailla tiloilla, jos kyseessä on suuri määrä kausityöntekijöitä. Kysy tästä lisää verotoimistosta, linkki yllä (mainiten myös tilapäistä suojelua saavat jos osa työntekijöistä tällä statuksella). 


Palkanmaksu, pankkitili, rahanvaihto

Työsuhteen alkamisesta ilmoitetaan kunkin tulijan omaan vastaanottokeskukseen (myös yksityisessä majoituksessa majoittuvat), toimittamalla muun muassa työsopimus vastaanottokeskukseen. ”Vokista” työnantaja saa ohjeistusta palkanmaksuun. Palkka on mahdollista maksaa alkuun tulijan vastaanottokeskuksesta saamalle prepaid-maksukortille tietyin ehdoin. Lue lisää >

Pankit voivat tarjota peruspankkipalveluita niin halutessaan kenelle tahansa kolmannen maan kansalaiselle, huomioiden kuitenkin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annettu sääntely, ml. velvollisuus tunnistaa asiakas.

Pankeilla on velvollisuus luottolaitoslain 15 luvun mukaisesti tarjota peruspankkipalveluita (perusmaksutili, siihen liittyvät maksupalvelut ja sähköisen tunnistamisen palvelut) ETA-valtiossa laillisesti asuville.

Ulkomaalaislain 40 §:n mukaan laillista oleskelua on Suomen viranomaisen myöntämällä oleskeluluvalla tapahtuva oleskelu. Pääsääntöisesti pankit edellyttävät kolmannen maan kansalaiselta peruspankkipalveluiden avaamiseen tunnistamisvälineenä ulkomaisen viranomaisen myöntämän voimassaolevan passin.

Oleskeluoikeuden voi osoittaa oleskelulupakortilla.

Rahanvaihdosta: Forex ei tällä hetkellä osta Ukrainan valuuttaa. Ainoa palveluntarjoaja, joka ostaa, on tietääksemme Tavex.


Terveydenhuolto

Turvapaikanhakija sekä tilapäisen suojelun nojalla oleskeluluvan saanut henkilö saa terveydenhuollon palvelut vastaanottokeskuksen kautta. Muista pitää oma rokotussuoja kunnossa. Ukrainasta tulijoiden osalta on myös hyvä tarkistaa rokotustarpeet heidän saapuessaan. Rokotteiden ottaminen on vapaaehtoista. 

Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että henkilöllä olisi

 • joko sairastetun taudin tai rokotuksen antama suoja tuhkarokkoa vastaan
 • rokotus kurkkumätää vastaan 
 • poliosuoja, jos hän tulee korkean polioriskin maasta tai asuu samassa tilassa korkean polioriskin maasta tulevan henkilön kanssa. Ukraina luokitellaan tällä hetkellä korkean polioriskin maaksi.
 • koronarokotukset.

Mikäli mukana seuraa lemmikkejä, esim. koiria, ne tulisi käyttää  eläinlääkärissä Ruokaviraston ohjeen mukaisesti (lemmikit voivat liikkua Ukrainasta vapaasti Suomeen tällä hetkellä –  lue lisää). 

Kunnan roolista eri tilanteissa: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Ukrainasta tulleille henkilöille

THL: Ukrainasta saapuvien rokotustarve

Kela: Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista Kelan etuuksiin

THL: Ukrainan sota, terveys ja hyvinvointi


Ajokortti

Ukrainan ajokortilla saa ajaa Suomessa, eikä sen kanssa tarvitse esittää käännöstä tai kansainvälistä ajokorttia. Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö saa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa ulkomailla rekisteröityä henkilöautoa Suomessa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä.

Lue lisää: Ukrainalaisten ajokortit ja autot | Traficom

Ajokortin hankkimisesta > 

Päivittyvää tietoa oleskelusta ja asemasta 

Maahanmuuttoviraston sivut

Maahantulo – Rajavartiolaitos

Sisäasiainhallinnon toiminta Ukrainan kriisissä ja avun tarjoamisesta Ukrainan sotaa pakeneville – Sisäministeriö

Viranomaisten muistio (keskeiset asiat asemasta, etuuksista ja oikeuksista)

Työskentely Suomessa

TEM: Tilapäistä suojelua saavan työnteko-oikeus Suomessa (ohje myös ukrainaksi)

Ukrainan sotaa pakenevien työllistäminen 

Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa -opas eri kielillä

Maatalouden kausityöntekijän työehdot 2022 -opas eri kielillä

TE-toimisto: Ukrainan sotaa pakenevien työllistäminen, yrityspalvelut, pakotteet ym. 

ruusu ja kimalainen