Kausityövoiman rekrytointi

Vinkkejä, ohjeita ja vastauksia eri kohderyhmien rekrytointia koskeviin kysymyksiin.

Onnistu rekrytoinnissa

Vuosittaiset kausityövoiman rekrytointitoimet vaihtelevat sen mukaan tuleeko sinulle vanhat työntekijät, käytätkö palveluntarjoajaa avuksi rekrytoinnissa (henkilöstöpalveluyritykset), hyödynnätkö henkilöstövuokrausta tai rekrytoitko itse uusia työntekijöitä. Työpaikan ilmoittaminen ja hakemusten vastaanottaminen ei tarkoita vielä palkkaamista – sinä itse valitset hakijoista sopivat tekijät lopullisen tarpeesi mukaan riippumatta mitä kanavaa tai palvelua rekrytointiin käytät. Hakemuksia ja yhteydenottoja tulee ympäri maailmaa – niiden käsittely ja vastaaminen vie aikaa. Tähän on saatavissa apua henkilöstöpalveluyrityksiltä, esivalintaa tehdään paikoin myös EURES-palveluissa (EU- ja ETA-maiden rekrytointi).

Tällä sivulla saat ohjeita rekrytointiin ja sen eri vaiheisiin. Näillä ohjeilla teet rekrytoinnin itse ja/tai käytät tukena palveluita – tälle sivulle on koottu erilaisia palveluita kuten TE-palvelut, EURES-palvelut, rekrytointi- ja henkilöstöpalvelut sekä kohderyhmäkohtaisia vinkkejä ja yhteistyötahoja (alla oleva nelikenttä). Suomessa toimii useita luotettavia henkilöstöpalveluyrityksiä avuksesi, mikäli haluat ulkoistaa rekrytoinnin tai sen osia tai esimerkiksi vuokrata työntekijöitä. 

Lisäksi Business Finlandin  Talent Boost -ohjelma ja -verkosto auttavat yrityksiä löytämään ja rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia eri tavoin. Tutustu Talent Boostin rahoituksiin, palveluihin, verkostoihin ja neuvontaan. 

Ennen rekrytointiyhteistyön käynnistämistä ulkomaisten työntekijöiden rekrytoimiseksi, tutustu toimialalla laadittuun Turvallisen rekrytoinnin tarkistuslistaan. Kansainvälisen rekrytoinnin oppaassa käydään puolestaan läpi prosessin eri vaiheita aina rekrytoinnin suunnittelusta työntekijän työn aloittamiseen.

Alkuun huomioita eri ryhmien rekrytoinnista (”Lue lisää” kunkin ryhmän kohdalla).  

Kotoilijat

Paikalliset työntekijät

 • ei työlupaprosessia
 • mahdollinen majoitustarve

Kävijät

EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten maiden kansalaiset

 • lupa- tai viisumiprosessi
 • majoitustarve

Samat oikeudet ja velvollisuudet

 • Perehdytys
 • Työehdot 
 • Työturvallisuus ja -terveys, vakuutukset, verotus

Tulijat

Oleskeluluvalla maassa olevat (esim. kansainväliset opiskelijat, turvapaikanhakijat, Ukrainan sotaa pakenevat)

 • tarkista työnteko-oikeus 
 • mahdollinen majoitustarve

Liikkujat

EU- ja ETA-maiden kansalaiset

 • ei työlupaprosessia
 • rekisteröityminen jos maassa yli 3kk
 • majoitustarve 

Rekrytoinnin vaiheet ja suunnittelu

 1. Aloitus: Tarpeen määrittely
  1. Yhteistyön mahdollisuus muiden tuotantosuuntien työnantajien kanssa, eri työnantajat mukaan jo työlupahakemukseen
  2. Rekrytoinnin käynnistys ei tarkoita vielä palkkaamista – eli voit käynnistää haun, vaikka olisit vielä epävarma esimerkiksi työntekijöiden määrästä tai tarvitsetko lopulta lisää työntekijöitä. Muista kuitenkin viestiä hakijoille aikatauluista ja päätöksenteosta (viestintää voi tehdä myös henkilöstöpalveluyritys puolestasi). 
 2. Suunnittelu
  1. Kuka ja miten tehdään, palvelutarpeen arviointi:
   1. Teetkö itse tai vastaako rekrytoinnista yrityksessä joku muu
   2. Käytätkö henkilöstöpalveluita apunasi, palveluntarjoajan valinta
   3. TE-palveluiden ja/tai EURES-palveluiden (EU- ja ETA-maiden rekrytointi) käyttö, yhteystiedot alempana
   4. Palveluista lisätietoa alempana tällä sivulla
  2. Erillinen sähköposti hakemusten vastaanottamiseen (jos itse rekrytoit)
  3. Työpaikkailmoituksen laadinta, kieliversiot (palveluntuottaja kääntää tarvittaessa, hyvä kuvaus työtehtävistä, tilasta ym. tarvitaan aina sinulta)
 3. Verkkojen heittäminen vesille
  1. Kanavat: Missä ilmoitetaan. Hyödynnä monipuolisesti eri paikkoja sen mukaan, missä hakijat liikkuvat ja miten ovat tottuneet hakemaan tietoa. Kausityöntekijöitä tavoittaa hyvin somesta. Olemme koonneet avukseksi joukon Facebook-ryhmiä, joiden avulla tavoittaa erimaalaisia tekijöitä. Somessa voi hankkia maksullista mainontaa ilmoituksille – kysy tästä lisää esim. Töitä Suomesta Oy:stä, joka voi olla tässä apuna. 
  2. Huomioi, että välittäjät kopioivat ilmoituksia omikseen eri kanavista – ole tarkkana yhteydenottojen kanssa siinä, mistä on kysymys.
 4. Hakijoiden läpikäynti
  1. Varaa riittävästi aikaa tähän ja seuraaviin vaiheisiin, jos teet rekrytoinnin itse
  2. Jos käytät henkilöstöpalveluita, voit hankkia palvelun, jossa rekrytoinnin ammattilainen käy hakijat läpi ja tekee esikarsintaa ennen kuin itse valitset. 
 5. Hakijoiden valintamenetelmä
  1. Haastattelut (esim. videopuhelu)
  2. Hakemuslomake, jolle voidaan sisällyttää myös videovastauksia (henkilöstöpalveluissa tarjolla)
 6. Päätöksen teko
  1. Viestintä hakijoille ja varmistus töiden aloittamisesta
  2. Työn aloituksen suunnittelu ja valmistelu (matkat, majoitus, perehdytys)
  3. Rekrymarkkinointia kannattaa jatkaa, tulee peruuntumisia ym.

Työpaikkailmoituksen laatiminen ja eri kanavat, missä ilmoittaa työpaikoista >

Erillinen sähköpostiosoite rekrytointiin 

Yhteydenottoja tulee nykyään ympäri maailmaa. Helpota yhteydenottojen hallintaa ja tee erillinen sähköpostiosoite rekrytointia varten jos rekrytoit ja vastaat tiedusteluihin ja hakemuksiin itse. Kun sinulla on käytössä erillinen sähköpostilaatikko hakemusten vastaanottamiseen, voit tehdä myös tehdä esimerkiksi automaattisen vastausviestin ja pitää hakijat ajan tasalla helposti. 

Pidä hakijat ajan tasalla

Pidä hakijat ajan tasalla rekrytointiprosessin etenemisestä. Lähetä hakijoille vastausviesti, kun olet saanut hakemuksen tai yhteydenoton. Voit tehdä valmiin vastausviestin, jonka lähetät kaikille. Viestissä on hyvä mainita ainakin rekrytoinnin aikataulusta eli milloin palaat viimeistään asiaan. Hakijat hakevat useimmiten moneen eri työpaikkaan, joten kannattaa olla heihin aktiivisesti yhteydessä. Ilmoitathan myös, jos et ole ottamassa hakijaa töihin niin hänen ei tarvitse miettiä, onko vielä mukana rekrytoinnissa. Voit myös halutessasi karsia sellaiset hakijat suoraan, jotka eivät ota yhteyttä pyydetyllä tavalla. 

Työhaastattelu ja valinnat, suunnittelu 

Nykyään haastattelun voi järjestää kasvokkaisviestinnän lisäksi videoyhteydellä, maksuttomissa palveluissa kuten WhatsApp tai Google Meet. Myös hakemusvaihessa voi pyytää hakijoita vastaamaan keskeisiin kysymyksiin videolla eli liittämällä videon hakemukseen tai se on osa hakulomaketta. Rekrytointipalveluihin voi sisältyä myös videovastaus tai -haastattelumahdollisuus eli voit hankkia tämän palvelun myös henkilöstöpalveluyrityksiltä. Lue lisää työhaastattelun etenemisestä ja sisällöstä (haastattelulomake avuksesi) HEP-hankkeen vinkeistä > 

Mieti valintoja tehdessäsi, miten varmistat eri tehtäviin riittävästi ja monipuolisesti tekijöitä sekä varahenkilöitä. Myös majoitustilat vaikuttavat ulkopuolelta tulevien tekijöiden valintaan (tilojen riittävyys erilaisille ryhmille/tulijoille). Varaudu yllätyksiin ja varmista avainhenkilöiden rekrytointi ensin. Valmistaudu kutsumalla työntekijät ajoissa, jotta työlupahakemukset ehtivät tulla käsitellyiksi ennen maahantuloa ja töiden aloitusta. Ole yhteydessä valittuihin ja varmista heidän tulonsa. 

Markkinoi tilaasi ympärivuotisesti

Työvoimavaltaisella alalla tyypillistä on, että 10 % hakemuksista johtaa palkkaukseen eli 10 palkattua työntekijää kohden tarvitaan 100 kiinnostunutta.  Myös työvoiman vaihtuvuus on työvoimavaltaisella alalla tavallista. Kannattaakin tehdä markkinointia ympäri vuoden, ei ainoastaan ennen kauden alkua.

Kerro tilastasi, ympäristöstä ja vapaa-ajan mahdollisuuksista alueella, tyypillisistä työpäivistä ja työvoimatarpeista pitkin vuotta. Miksi työntekijät viihtyvät teillä – mikä tekee teidän porukastanne ja tilastanne sellaisen, joka kannattaa valita? Miksi työntekijät tulevat teille vuosi toisensa jälkeen? Hyödynnä näitä ajatuksia. 

Panosta tilan nettisivuihin ja sosiaalisen median kanaviin. Hankkeessa on kokeiltu Kausityöalustaa suomalaisten tilojen markkinointiin kausina 2021-22. Työnhakijat liikkuvat erityisen paljon epävirallisissa verkostoissa ja esimerkiksi Ukrainan sotaa paenneet vasta tutustuvat suoraan työnhakuun Suomessa, ja työpaikkojen löytämiseen. Kausityöalustan kokeilua hyödynnetään palveluiden kehittämisessä jatkossa ja tilojen tuottama materiaali tulee olemaan niiden käytettävissä jatkossa markkinoinnissa. Alustan käyttö päättyy vuoden 2022 lopussa. Olemme jokaiseen kortin tehneeseen tilaan yhteydessä. 

IMAGO-valmennus monimuotoisen rekrytoinnin ja johtamisen tueksi

Talent Boost toimenpideohjelman IMAGO on maksuton valmennuspalvelu yrityksille, jotka haluavat kehittää työnantajakuvaansa, rekrytointiosaamistaan ja monimuotoisuutta tukevia johtamistaitoja. IMAGO-valmennukset vahvistavat osallistujien osaamista ja ymmärrystä työnantajabrändin, yrityskulttuurin sekä työnantajamielikuvan kehittämisen merkityksestä liiketoiminnalle sekä auttavat yritystä tunnistamaan omat vahvuudet ja kehityskohteet työnantajana. Valmennukset ovat suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten johdolle ja HR:lle sekä muille avainhenkilöille. Valmennuksissa ei ole toimialarajoituksia. Lue lisää.

Rekrytoinnin ammattilaiset apunasi

Voit myös ulkoistaa rekrytoinnin osittain tai kokonaan henkilöstöpalveluyrityksille kuten  esimerkiksi Töitä Suomesta Oy:lle, olit sitten rekrytoimassa Suomesta tai ulkomailta. Tutustu rekrytointipalveluihin.

Rekrytointipalveluissa voit valita palvelun laajuuden eli mihin kohtiin rekrytointiprosessia hyödynnät palveluita vai kokonaan. Aloita yhteistyö ajoissa, jotta hakijoita ehditään hakea ja hakemukset käsitellä ennen töiden alkua. Tilasta ja sen työtehtävistä tarvitaan kuvaus yhteistyön alkuun, vaikka työpaikkailmoituksen laativat ammattilaiset puolestasi. Kattavaan kuvaukseen voit hyödyntää vinkkejämme

Vaihtoehtona henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus on yksi vaihtoehto hankkia työvoimaa. Työntekijät ovat työsuhteessa henkilöstövuokrausyritykseen, joka hoitaa palkanmaksun ja muut lakisääteiset työnantajavelvoitteet. Hyvän tekijän voi lopulta palkata pysyvästi omille palkkalistoille tilanteen sen salliessa. Henkilöstövuokrausyritykset tekevät alussa kartoituksen tarpeistasi, jotta he osaavat rekrytoida oikeanlaiset tekijät. Yrittäjän ja henkilöstövuokrausyrityksen välisessä sopimuksessa sovitaan mm. henkilöstövuokrausyrityksen korvaus, työntekijöiden majoitus ja ruokailupuitteet, työvaateasiat sekä muut sopimuspoliittiset asiat. 

Vuokratyössä työntekijöitä tarvitseva työnantaja tekee sopimuksen henkilöstöpalveluyrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Suomessa toimii monenlaisia yrittäjiä alalla ja on hyvä pyytää tilaajavastuuraportti. Suosittelemme käyttämään Henkilöstöpalveluyritysten liittoon kuuluvia yrityksiä.

Työsuojeluhallinnon info vuokratyöstä (viranomaisten info Ulkomaista työvoimaa, alihankintaa ja vuokratyötä käyttäville yrityksille), katso tallenne.


Kevytyrittäjyyden mahdollisuudet

Kevytyrittäjyys on joustava tapa työllistää ja työllistyä. Kevytyrittäjät eli laskutusyrittäjät ovat yrittäjästatuksella toimivia henkilöitä, jotka laskuttavat työpanoksestaan. Yrityksen työllistäessä kevytyrittäjän, saavat molemmat tahot hyödyn, sillä välilliset työnantajakulut jäävät pois. Kevytyrittäjä maksaa itse omat vakuutus- ja eläkemaksut, jolloin työllistävälle yritykselle jää maksettavaksi vain työn osuus. Kevytyrittäjyyspalvelut tarjoavat kevytyrittäjille laskutusalustan ja maatilayrittäjille poolin, josta löytää oikeanlaiset tekijät. Jos samasta palvelusta työllistää useamman tekijän, on osalla mahdollisuus yhteen koontilaskuun, mikä vähentää työllistävän yrityksen hallintotyötä.

Kevytyrittäjyys-yhteistyökumppanimme:

 

Julkiset palvelut 

TE-live

Joka TE-toimistossa on oma TE-live -tuotanto. Työnantajat voivat tehdä maksutta omia lähetyksiä avoimista työpaikoistaan TE-live-tuottajien kanssa. TE-live-tuottajat ovat rautaisia ammattilaisia ja tekevät lähetyksiin osallistumisen tosi helpoksi. Katso TE-liveen osallistuneen Portaanperän tilan yrittäjän kokemuksia osallistumisesta.

Tässä esimerkki TE-live-lähetyksestä, joka tehtiin livenä sekä tallenteeksi EURES-rekrytointitapahtuman yhteyteen katsottavaksi – se on kerännyt vielä tapahtuman jälkeen ennätysmäärän katsojia ja kiinnostuneita. Tässä lähetyksessä kerrottiin yleisesti kausitöistä Suomessa, sekä mukana olleen työnantajan ja heidän työntekijänsä näkemyksistä.

Lähetyksen voi tehdä myös yhdestä työnantajasta. Yleiseen infoon kausityöstä Suomessa on tulossa oma lähetyksensä englanniksi jälleen alkuvuodesta 2023, joten työnantajien lähetyksissä voidaan keskittyä erityisesti kunkin omaan yritykseen ja työpaikkoihin.

Yleisessä infossa kerrotaan mm. Suomen työoloista – miksi kannattaa hakea Suomeen kausitöihin. Videota jaetaan mm. EURES-maissa ja meidän kannattaa kaikkien jakaa näitä myös itse.

Kannattaa harkita TE-liveä myös esimerkiksi yhä laajemman ja monipuolisemman porukan tavoittamiseksi myynti – ja asiakaspalvelutehtäviin. Ehkä tästäkin saadaan vielä valtakunnallinen ja yhteinen lähetys koko toimialalle tai alueellisesti, mutta kannattaa ehdottamasti harkita oman lähetyksen tekoa – tallenne jää käytettäväksi ja jaettavaksi myös lähetyksen jälkeen!

TE-palvelut tukenasi

Kannattaa ilmoittaa työpaikka aina myös Työmarkkinatorilla (entinen ”molli” ja te-palvelut). Se kertoo myös maaseudun työvoimatarpeista, mikä on tärkeää tietoa maaseudun palveluihin vaikuttamisessa. Jos hankit rekrytointipalveluna työpaikkailmoittamisen esimerkiksi Töitä Suomesta Oy:ltä, ilmoituksesi julkaistaan Työmarkkinatorillaa automaattisesti. 

Avoimen haun sijaan voit valita myös esittelypalvelun. Esittelypalvelussa TE-toimiston rekrytointipalveluiden asiantuntijat etsivät työpaikkaan sopivia henkilöitä työnhakijoiden joukosta. Kutsut itse sopivimmat ehdokkaat haastatteluun. Voit olla yhteydessä myös suoraan paikallisen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin. Puhelinpalvelu on paras tapa ottaa yhteyttä (numerot toimistottain alempana)!

Muut työllistämistä tukevat TE-palvelut: 

Palkkatuki – Ketkä ovat oikeutettuja palkkatukeen & muuta lisätietoa.

Työkokeilu – Tarjoa kokeilumahdollisuus alasta kiinnostuneelle – voit löytää samalla itsellesi oivan työntekijän.

RekryKoulutus – Jos osaajia ei löydy, RekryKoulutuksessa voidaan kouluttaa tarpeisiisi sopivia työntekijöitä. 

TäsmäKoulutus – Jos olemassaolevat työntekijäsi tarvitsevat räätälöityä koulutusta, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. 

Oppisopimus – Palkkaa työntekijä, joka suorittaa samalla ammatillista tutkintoa tai sen osia.

Työssäoppiminen – Ohjaan.fi-sivusto tukee työelämässä tapahtuvaa oppimista ja ohjausta.

Osatyökykyiset – Palkkaamisen tueksi voit saada työolosuhteiden järjestelytukea. Monimuotoinen työyhteisö -otsikon alla lisätietoa > 

EURES-palvelut eli EU- ja ETA-maiden rekrytointi

Kausityöntekijöiden saaminen isossa määrin EURES-palveluiden kautta ei ole helppoa, mutta yhteistyötä valittujen EURES-maiden kanssa aloitellaan Suomen kausitöihin kohdentaen. EURES-palvelut ovat laajat – pelkkä työpaikkailmoitus ei ehkä riitä, vaan esimerkiksi osallistuminen rekrytointitapahtumiin omilla kasvoillasi on toimivaa rekrymarkkinointia. 

EURES-asiantuntijat 

 • tuntevat eurooppalaiset työmarkkinat ja toimii linkkinä rekrytoinnissa,
 • auttavat löytämään sopivan kohdemaan ja käynnistämään rekrytoinnin, 
 • löytävät paikallisen yhteistyökumppanin,
 • avustavat messuille osallistumisessa ja markkinoivat yrityksen avoimia työpaikkoja,
 • järjestävät tarvittaessa rekrytointitilaisuuden kohdemaassa,
 • vastaavat hakijoiden tiedusteluihin ja ottavat hakemukset vastaan,
 • tekevät tarvittaessa esivalinnan – työnantaja tekee aina lopullisen valinnan ja
 • neuvovat ulkomaisia työntekijöitä muuttoon ja suomalaiseen työelämään liittyvissä asioissa.

Löydät maksuttomat EURES-palvelut lähimmästä TE-toimistosta.  

TE-toimistot ja muita palveluita, vastaanottokeskukset alueittain

TE-toimistot tiedottavat myös vastaanottokeskuksia työpaikoista ja työnhausta eri tavoin, eli ole yhteydessä TE-toimiston yritys- ja työnantajapalveluihin myös silloin, kun haluat tavoittaa Ukrainan sotaa pakenevia. Yhteystiedot alla sekä alueittain hankkeita, jotka voivat olla avuksesi työnhakijoiden tavoittamisessa:

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto

 

Paikkailmoittelu, ehdokashaut: puh. 0295 046 510
sähköposti: te-palvelut.ep@te-toimisto.fi

Muut palvelut työnantajille >

Työntekijöitä voi löytyä myös seuraavien hankkeiden avulla:
  

·       VETO-hanke, työllistymishanke 2020-2023, maahanmuuttajapilotti 2022, asiakkaat työttömiä työnhakijoita

·       Seinäjoen kaupungin MONI-info, maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu

·       Osaava-hanke, työllistämishanke, asiakkaana Alajärven ja Vimpelin alueen työttömät työnhakijat sekä nuoret alle 30-vuotiaat koko Etelä-Pohjanmaan alueella

Alueella toimii myös esimerkiksi:

·       WElcome2EP– hanke- maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu, muut alueet (ei Seinäjoki)

·       Wiise ry, työskentelee maahanmuuttajien ja työelämän paremman kohtaamisen eteen

Etelä-Savon TE-toimisto
Työnantaja- ja yritysasiakkaat: p. 0295 044 020 (klo 9.00-16.15, arkipyhien
aattopäivinä klo 9-15)

Mikkelin vastaanottokeskus
SPR
040 861 3575
mikkelivok@vokki.fi

SEUTUrekry – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen

Hankkeessa kehitetään työvoimapulasta kärsivien toimialojen ja yritysten imagoa, vetovoimaa ja viestintäosaamista. Lue lisää 

Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa (ESR) 

Hankkeen tavoitteena on systemaattinen ja aktiivisesti toimiva maakunnallinen kansainvälisten osaajien, yritysten, oppilaitosten ja muiden tuki- ja palveluorganisaatioiden yhteistyöverkosto.  Lue lisää

Hämeen TE-toimisto
Työnantaja- ja yritysasiakkaat: p. 0295 041 440 (klo.9.00-16.15)
yrityspalvelut.hame@te-toimisto.fi

Hämeenlinnan vastaanottokeskus
SPR
040 197 6074
hmlvok@redcross.fi

Lahden vastaanottokeskus
SPR
044 038 4143
lahtivok@vokki.fi

Riihimäen vastaanottokeskus
Kotokunta Oy

Kaakkois-Suomen TE-toimisto
Työnantaja- ja yritysasiakkaat, Kaakkois-Suomen TE-toimiston yrityspalvelut: puh. 0295 042 001 (klo 9.00 – 16.15)

Kouvolan vastaanottokeskus (avattu 4/2022)

Kotkan vastaanottokeskus

Kotkan kaupunki
040 669 1121
vastaanottokeskus@kotka.fi

Joutsenon vastaanottokeskus
Valtion VOK
0295 463 170
joutsenon.vastaanottokeskus@migri.fi

Kainuun TE-toimisto
Työnantaja- ja yritysasiakkaat: puh. 0295 039001, ma-pe klo 9.00-16.15. Voit olla myös suoraan yhteydessä Teemu Ahtoseen: teemu.ahtonen@te-toimisto.fi, p. 0295043105. 

Kajaanin kaupungin kausityövoimahanke – 31.7.2022:

Hankkeen kautta tuetaan rekrytointiprosessia sekä työntekijän ja työnantajan sujuvaa arkea työpaikalla.

Natalia Alava
+ 358 40 513 8372
natalia.alava@kajaani.fi

Kajaanin vastaanottokeskus
Kajaanin kaupunki
044 710 0586
vastaanottokeskus@kajaani.fi

Keski-Suomen TE-toimisto 
Työnantaja- ja yritysasiakkaiden puhelinpalvelu: puh. 0295 046 006 (arkisin klo 9–16.15)

Salmirannan vastaanottokeskus, Jyväskylä
SPR
040 181 7799
salmirantavok@vokki.fi

Lapin TE-toimisto
Puhelinnumero työnantajien puhelinpalveluun 0295 039 502 (ma-pe klo
9.00-16.15). Lue lisää >

Rovaniemen vastaanottokeskus
SPR
040 503 2732
rovaniemivok@vokki.fi

Kemin vastaanottokeskus ja yksityismajoituspalvelupiste
SPR
040 168 6318

Kemijärven vastaanottokeskus
SPR
040 168 2179
kemijarvivok@vokki.fi

Pirkanmaan TE-toimisto
Puhelinpalvelu työnantaja- ja yritysasiakkaille Pirkanmaalla arkisin klo 9–16.15, puh. 0295 045 503.

Tampereen vastaanottokeskus, Kauppi
Tampereen kaupunki
040 639 7773
vastaanottokeskus@tampere.fi

Tampereen yksityismajoitusyksikkö
SPR
040 752 9233
tamym@redcross.fi

Pohjanmaan TE-toimisto
Työnantaja- ja yritysasiakkaat: p. 0295 056 001 (klo 9.00-16.15), yrityspalvelut.pohjanmaa@te-toimisto.fi
 
Kristiinankaupungin vastaanottokeskus

SPR
040 195 3610
kristiinankaupungin.vastaanottokeskus@vokki.fi

Oravaisten vastaanottokeskus, Pietarsaaren toimipiste
Vöyrin kunta
0500 266 057
jakobstad@vora.fi

Vaasan vastaanottokeskus
Vaasan kaupunki
06 325 2920
vaasan.vok@vaasa.fi

Oravaisten vastaanottokeskus
Vöyrin kunta
0500 272 889
off@vora.fi

Pohjois-Karjalan TE-toimisto
Työnantaja- ja yritysasiakkaiden puhelinpalvelu: p. 0295 043 183 (arkisin klo
9.00–16.15). Jos numero ei vastaa, jätä viesti takaisinsoittopalveluun, niin
sinuun otetaan yhteyttä. 

Joensuun vastaanottokeskus avautunut
Te-toimisto toimittaa listaa työnantajista, jotka ovat kiinnostuneita työllistämään Ukrainan sotaa pakenevia

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
Työnantaja- ja yrityspalvelut: 0295 056 502 (ma-pe klo 9-16).

Oulun vastaanottokeskus, Heikinharjun toimipiste

Valtion VOK
0295 463 100
oulun.vastaanottokeskus@migri.fi

Ruukin vastaanottokeskus
SPR
0400 363 757
ruukin.vok@vokki.fi

Pohjois-Savon TE-toimisto
Työnantaja- ja yritysasiakkaat: p. 0295 043 502 (arkisin klo 9.00-16.15)

Kuopion vastaanottokeskus
Setlementti Puijola

Satakunnan TE-toimisto
Työnantaja- ja yritysasiakkaat, Satakunnan TE-toimiston yrityspalvelut: p. 0295 045 010 (klo 9.00-16.15)       

Porin vastaanottokeskus, Liinaharja
SPR
040 773 4868, 040 170 5589
vok.pori@vokki.fi

Vastaanottokeskuksen yhteyshenkilö:
Szilvia Simon-Nagy, ohjaaja/yritysyhteistyö
SPR, Porin vastaanottokeskus
040 1244441
szilvia.simon-nagy@vokki.fi

”Toimin yhteyshenkilönä työelämänyhteistyökumppaneille. Luon perehdytysmateriaalin työnantajille koskien turvapaikanhakijan (ja laajemmin maahanmuuttajataustaisen henkilön) työllistämistä. Vastaan myös meidän asiakkaiden perehdyttämisestä suomalaiseen työkulttuuriin. Työhön liittyvien käytännön asioiden sopimisessa voin olla mukana ja minulla on mahdollisuus käyttää puhelintulkkausta. Jos tarvitset työvoimaa ja olet kiinnostunut yhteistyöstä Porin vastaanottokeskuksen kanssa, laita minulle viestiä.”

Uudenmaan TE-toimisto
Työnantaja- ja yritysasiakkaat: p. 0295 040 002 (arkisin klo 9.00–16.15).
Tarvitsetko apua rekrytointiin? rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

Helsingin vastaanottokeskus, Punavuoren toimipiste
Valtion VOK
0295 463 050
keskusmajoitus.hvok@migri.fi

Helsingin vastaanottokeskus, Metsälän toimipiste, Yksityismajoituspalvelu
Valtion VOK
0295 463 051
yksityismajoitus.hvok@migri.fi

Vantaa
Robert Huberin tien vastaanottokeskus
Luona Oy
050 466 9601
vok.huber@luona.fi

Varsinais-Suomen TE-toimisto
Työnantaja- ja yritysasiakkaat: p. 0295 044 502 (klo 9:00 – 16:15)

Työmahdollisuuksista ilmoittaminen: Mikäli olet kiinnostunut palkkaamaan myös ukrainalaista työvoimaa, ole yhteydessä Varsinais-Suomen TE-toimistoon. Voit ilmoittaa työpaikan
sähköpostilla: tyonantajapalvelut.varsinais-suomi@te-toimisto.fi. Työpaikan voi ilmoittaa myös englanniksi.

Salon seudulla lisäksi Yrityssalo tekee mm. vastaanottokeskusten kanssa yhteistyötä ja auttaa muutenkin työnantajia ja -hakijoita kohtaamaan >

Turun vastaanottokeskus, Pansion toimipiste
SPR
02 276 4111, 040 828 4992
vok.turku@redcross.fi

Märynummi
Asuntopohjaisia Kaarina, Raisio

Turun vastaanottokeskus, Halikon toimipiste
SPR
salovok@vokki.fi

Someron vastaanottokeskus
Kotokunta Oy

 

Salon vastaanottokeskus
Medivida Oy

IMG_4064

Lue myös

Ulkomaalaisen työnteko-oikeus >

Varmista, että ulkomaalaisella työntekijällä on voimassa kaikki tarpeelliset luvat työntekoon.

Työnantajan velvollisuudet >

Työsopimukset, TES, vakuutukset ja kaikki muu, mitä sinun tulee tietää työnantajana toimimisesta.

Puutarhaliiton pikaopas henkilöstöhallintaan puutarhatiloilla >

Perehdytys kausityöhön >

Rekryt hoidettu? Poimi vinkit uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja monimuotoisuuden johtamiseen!

Kausitöihin tulevat kolmansien maiden kansalaiset 

Kolmansien maiden maista Suomeen töihin tuleminen vaatii eniten ”paperityötä” ja huomioita myös työnantajalta. 

Varmista vanhojen työntekijöiden paluu

 • Kannattaa jättää jälkeensä suurlähettiläitä, jotka kertovat toisille työpaikasta hyvää ja helpottavat uusien työntekijöiden saamista. Työvoimavoittoisessa kausityössä vaihtuvuutta on joka tapauksessa jonkin verran.
 • Suunnittele, varaudu ja valmistaudu erilaisiin tilanteisiin ja tee rekrytointia monipuolisesti. Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet kausityövoimamme haavoittuvaisuuden. 
 • Olemme laatineet kauden loppuun muistion työnantajalle ja työntekijälle (ukrainaksi, venäjäksi, englanniksi) – jälkimmäisessä kysytään kiinnostusta palata seuraavalle kaudelle. 
 • Mahdollista työntekijöille kausityöluvan haku ilman välittäjää – auta ja/tai hyödynnä esimerkiksi kokoamiamme ja kääntämiämme ohjeita eri lupien hakuun ja vastaa työnhakijoiden yhteydenottoihin. 

Uusien työntekijöiden rekrytointi

 • Kun käytät rekrytointi- tai henkilöstöpalveluita, käytä vain asianmukaisia ja laillisesti toimivia tahoja. 
 • Maksun periminen työntekijältä työnvälityksestä tai työpaikasta on Suomessa kiellettyä. Turvallisen rekrytoinnin tarkistuslista auttaa tunnistamaan riskejä.
 • Miten varmistat, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat? Kuinka kauan yritys on ollut olemassa, keitä sen taustahenkilöt ovat? Onko yrityksen toiminnassa ollut ongelmia aiemmin? Miten he löytävät ja rekrytoivat työntekijät? 
 • Suomalaiset henkilöstöpalveluyritykset auttavat myös kolmansista maista rekrytoitaessa. 
 • Kausityöntekijä voi olla myös vuokratyöntekijä – käyttäjäyrityksen tiedot ilmoitetaan tässäkin tapauksessa työlupaa haettaessa Maahanmuuttovirastoon.

Työlupahakemukset (kausityötodistus, kausityöoleskelulupa) kannattaa tehdä sähköisesti  Enter Finland -järjestelmässä. Katso aina viimeisimmät ohjeet ja käytettävät lomakkeet Maahanmuuttoviraston (tai edustuston, jos viisumi) sivulta. Kattavat ohjeet kausityöntekijän työnantajalle Maahanmuuttoviraston sivuilla. Viisumien hausta (sekä oleskekelulupiin liittyvästä asioinnista lähtömaissa)  lisätietoa kunkin Suomen edustuston sivuilta. 

Työnantajana sinulla on velvollisuus säilyttää työntekijän tiedot neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen ja toimittaa tieto ulkomaisesta työntekijästä TE-toimistolle. Ilmoituksen voi tehdä myös työnantajan Enter Finlandissa.

Ukrainan sotaa pakenevien työllistämisen toimia on koottu omalle sivulleen  

Kotimaisen työvoiman rekrytointi

 • Työnantajan positiivinen näkyvyys vauhdittaa kotimaan rekrytointia. Kannattaa panostaa informatiiviseen työpaikkailmoitukseen eri kanavissa, mutta myös työnantajakuvan rakentamiseen ja tilan markkinointiin ympäri vuoden. Tästä on hyötyä rekrytoi työntekijöitä mistä maasta tai millä tavoilla tahansa. Voit hankkia myös maksullista mainontaa some-kanavissa, pienelläkin panoksella tavoittaa jo suuren määrän valikoituja silmäpareja. 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä opiskelijoille tai koululaisille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut) sekä kertoa työpaikoista esim. Facebookissa paikallisissa ryhmissä (”puskaradiot”), tilan omilla Facebook- ja nettisivuilla, Instagramissa. 

 • Voit hankkia mainostilaa myös esimerkiksi opiskelijoiden käyttämästä Frank-sovelluksesta jos tilalla on tarjolla majoitusta ja etsit laajemmin kuin vain paikallisia tekijöitä. Sovellus tavoittaa yli 100 000 opiskelijaa.
 
 • Oppilaitosyhteistyötä on hyvä pohtia myös pitkäjänteisesti tarjoamalla työssäoppimis- ja oppisopimusmahdollisuuksia nuorille. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös lyhyt- ja kesäoppisopimuksella. Huomioi myös esimerkiksi markkinointiosaamisen mahdollisuudet, opinnäytetöinä tai kesätyönä alaa opiskelevalle nuorelle. Nuori voi tuottaa sisältöä tilalta esimerkiksi osana myynti- ja asiakaspalvelutehtäviä.
 
 • Suomessa on toimialoja, joiden työntekijät ovat lomautettuja kesäisin (esimerkiksi koulujen kiinteistöhuolto, keittiöhenkilökunta). Mieti yhteistyömahdollisuuksia sellaisten toimijoiden kuin muun muassa ISS kanssa.
 
 • Osa talvisesongin työntekijöistä siirtyy pohjoisesta muualle Suomeen kesäksi töihin. Yhteistyö Pohjois-Suomen työnantajien kanssa sekä luonnollisesti eri tuotantosuuntia edustavien tilojen välillä, paikkakunnalla ja/tai eri alueiden välillä.
 
 • Eläkeläiset ja osatyökykyiset muodostavat myös pitkälti käyttämättömän voimavaran maaseudun eri tehtäviin kuten esimerkiksi asiakaspalveluun.
 
 • Osatyökykyisten palkkaamisen tueksi voit saada työolosuhteiden järjestelytukea (linkki vie Työmarkkinatorille, siellä Monimuotoinen työyhteisö -otsikon alla lisätietoa >). 
 
 • Varmista avainpelaajien saatavuutta kasvattamalla kotimaisista työntekijöistä esimerkiksi työnjohtajia, kymppejä, kausityöhön.
 

 

EU- ja ETA-maiden kansalaiset 

 • EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa.
 • EU-kansalaisten, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelu Suomessa kestää yli 3 kuukautta.
 • Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa.

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. Palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. EURES-palvelu on maksutonta, palveluneuvojat työskentelevät TE-palveluissa. 

EURES järjestää rekrytointitapahtumia verkossa sekä paikan päällä eri maissa, joihin osallistumista kannattaa harkita. Esimerkiksi European Job Day -verkkotapahtumissa tavoitat tuhansia työnhakijoita eri maista. Oman TE-toimistosi EURES-neuvoja kertoo mielellään lisää. 

 Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan (EU-maat, oppilaitosyhteistyö).

Työpaikoista voi ilmoittaa myös eri maiden rekrytointisivustoilla ja some-ryhmissä, itse tai rekrytointipalveluiden avulla (missä maassa ja kanavissa sovitte työpaikkaa ilmoitettavan). Lisätietoja EURES-palvelusta sekä linkkejä esimerkiksi eri Facebook-ryhmiin sivulla (jolla olet juuri, klikkaa tämä laatikko kiinni). 

Suomessa olevat ulkomaalaiset 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä Suomessa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut). Opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä ansiotyötä rajallisesti, kun oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta. Töitä voi tehdä 30 tuntia viikossa. Työnteko voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Tähän tuli muutos 5/2022. Lue lisää
 • Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien rekrytoinnissa ota muun rekrymarkkinoinnin rinnalla yhteyttä esimerkiksi vastaanottokeskukseen tai StartUp Refugees-organisaatioon. Startup Refugeesin työnvälitys ja muut palvelut ovat työnantajalle maksuttomia. Järjestö tukee pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä ympäri Suomea.

 • Turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta.

 • Erilaiset oleskeluluvat ja työnteko-oikeus, lue lisää. Tarkista tarvittaessa aina työnteko-oikeus Migrin työnantajien asiakaspalvelusta
 • Tilapäistä suojelua hakeva saa työnteko-oikeuden rekisteröityään tilapäisen suojelun hakemuksensa. Tilapäistä suojelua saavan palkkaaminen, lisätietoa ja ohjeet (esim. palkanmaksuun) Migrin sivuilla

 • Olemme koonneet erilaiset toimet Ukrainan sotaa pakenevien rekrytointiin erilliselle sivulle.  Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut, tilapäistä suojelua saava, voi olla oikeutettu palkkatukeen. Ole yhteydessä TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin ennen työsuhteen alkua!