Havaintoja kaudesta ja varautumista tulevaan

27.9.2022

Työvoiman riittävyys on vaihdellut paljon tilojen välillä. Arvion mukaan vajausta työvoimasta on ollut kokonaisuudessaan noin 30 %. Tänä kesänä on ollut haasteita löytää riittävästi myös myyjiä.

Tilapäisen suojelun rekisteröitymisen ruuhkautuminen ja työnteko-oikeuden ratkeaminen viivyttivät asioita kuten myös henkilötunnukset ja verokortit, asioinnin siirryttyä korona-ajan jälkeen paikan päälle (harventuneisiin) toimipisteisiin.

Järjestöjen ja viranomaisten yhteinen kysely kartoittaa näitä kysymyksiä ja sitä, mistä tulevien kausien työntekijät rekrytoidaan. Kyselyssä on mahdollista antaa myös palautetta eri viranomaisille ja sen tulosten perusteella arvioidaan muun muassa viranomaisten tarvitsemia resursseja ensi kaudella (kuten työluvat, verokortit, EURES-palvelut).

Rekrytointi oli erilaista tänä vuonna – entä miten ensi vuonna?

Rekrytointi poikkesi osin tavallisesta vuodesta, mihin ei työpaikoilla oltu välttämättä varauduttu riittävästi. Kohtaanto-ongelmia syntyi paikoin töitä etsineiden Ukrainan sotaa pakenevien tavoittamisesta (työnteko-oikeuden syntyminen, työpaikkojen ja tekijöiden kohtaaminen), mutta myös siitä, ettei hakijoiden yhteydenottoihin ehditty vastaamaan tai hakemuksia käsittelemään. Oma väki on ollut ylityöllistettyä muissa töissä. Aktiiviset hakijat siirtyivät hakemaan seuraavaa paikkaa. Työntekijät liikkuivat muutenkin tavallista enemmän, tapahtui peruutuksia ja työpaikan vaihtoja, mikä johti tarpeeseen löytää jälleen uusia työntekijöitä eli rekrytointi saattoi vaatia panostusta ympäri kauden.  

On kysymysmerkki, kuinka moni Suomeen jäävistä ukrainalaisista tai Ukrainaan kauden jälkeen palanneista tutuista ja uusista työntekijöistä on käytettävissä ensi kaudella. Kyselyssä kartoitetaan myös tätä, kannattaa vastata, vaikka tilanne olisi epävarma – vastaa tämänhetkisen tilanteen perusteella. On hyvä varautua siihen, että Suomeen jäävistä ukrainalaisista osa työllistyy vakituisiin töihin tai siirtyy opiskelemaan, ja kotikuntaan oikeuttavien edellytysten täyttyessä keväällä 2023, osa siirtyy kasvukeskuksiin. Kun tulija on hakenut ja saanut kotikunnan, saa hän sosiaaliturvan ja pääsee esimerkiksi kotoutumispalveluiden piiriin. On myöskään mahdotonta ennustaa, mikä tilanne on Ukrainassa.

Suunnitelmat työntekijöiden rekrytointiin ennen kautta ja kauden aikana on syytä tehdä ajoissa, huomioiden se, ettei tänä vuonna töissä olleet ole käytettävissä täysimittaisesti.

Rekrytointi vie aikaa – aloita valmistautuminen

Hyvä ja kattava työpaikkailmoitus on vasta alkusoittoa, eikä se pelkästään yleensä riitä, vaan työpaikan tunnettuus ja hyvämaineisuus hakijoiden joukossa takaa kiinnostuksen. Sosiaalisen median keskusteluissa ruoditaan työpaikkoja, hyvässä ja pahassa. Hakijat odottavat vastauksia hakemuksiin ja yhteydenottoihin. Tätä yhteydenotto- ja valintavaihetta ei voi ohittaa. Sen voi ulkoistaa kokonaan tai osin. Suoria kontakteja varten, jotka korostuivat tänä vuonna, pitää varautua työpaikalla. Jos esimerkiksi joku kausityöntekijöistä vastaa tiedusteluihin ja hakemuksiin, tulee hänet perehdyttää tehtävään ja huomioida tehtävät ajankäytössä ja palkkauksessa. Maksutonta Euroopan työnvälitystä, EURES-palvelua (katso tallenne infosta), käytettäessä, voi EURES-neuvoja tehdä ensimmäisen kierroksen hakemusten arvioinnissa, työnantajan tulee kuitenkin viedä prosessi loppuun (valita sopivat ja hoitaa yhteydenpitoa). Esimerkiksi kokemäkeläisellä Anttilan tilalla kausityöntekijät tulevat Ukrainan ja Venäjän lisäksi Latviasta ja Romaniasta – lue lisää tästä.

Rekrytoinnin eri vaiheita voi hankkia myös henkilöstöpalveluyrityksiltä. Mieti ja suunnittele etukäteen ensi kautta varten, miten rekrytointi tehdään. Varmistaaksesi työpaikan tunnettuutta ja kiinnostavuutta, työnantajamielikuvan (= hyvä työnantajuus) kehittämistä ja sen viestintää eli rekrymarkkinointia kannattaa tehdä ympäri vuoden. TE-palveluilla on tarjolla tähän esimerkiksi maksutonta IMAGO-valmennusta

Mistä myyjiä ja asiakaspalvelijoita?

Hyvä työnantajamielikuva ja rekrymarkkinointi koskevat myös myyjiä ja asiakaspalvelijoita. Työvoimapula vaivasi tänä vuonna monia perinteisiä kesätyöpaikkoja ja hakijoilla on ollut valinnanvaraa. Tilat myös tarvitsevat työntekijöitä monesti pidempään kuin mitä oppilaitosten loma-aika mahdollistaa. Rekrymarkkinointia tulee kohdentaa ja kohderyhmiä voi olla hyvä laajentaa. Joillakin yrittäjillä on esimerkiksi kauden aikana eläkeläisiä töissä eri tehtävissä. Maahanmuuttajat, suomea opiskelevat ukrainalaiset ja muut kansainväliset opiskelijat muodostavat moninaisen ja kiinnostavan ryhmän eri tehtäviin. Vastaavasti osatyökykyisten potentiaali kannattaa huomioida. Uudenmaan TE-toimisto järjestää torstaina 29.9. klo 10–11 webinaarin aiheesta ”Osatyökykyisen työnhakijan työllistämisen mahdollisuudet – työn sovittamista työkykyä vastaavaksi”. TE-toimiston Työkykykoordinaattori kertoo osatyökykyisen työnhakijan työllistämisen mahdollisuuksista. Aiheina mm. työkokeilu, työolosuhteiden järjestelytuki ja palkkatuki myönnettynä vamman tai sairauden perusteella. Webinaariin voi osallistua muualtakin Suomesta ja eri aloilta.

Jatkuva rekrytointi – mistä apua?

Näyttää siltä, että rekrytointia tulee tehdä aktiivisesti myös kauden aikana, perehdyttää, opastaa ja johtaa uusia työntekijöitä. Suunnittele etukäteen, miten tämä toteutuu. Olisiko henkilöstövuokraus osittainen ratkaisu? Entä muut henkilöstöpalvelut tukena rekrytoinnin eri vaiheissa? Mitä kaikkea apua saakaan TE-palveluista?

Vinkkejä ja ohjeita eri kohderyhmien rekrytointiin sekä lisätietoa palveluista kausityön tietopankissa. Rekrytointiprosessin eri vaiheet käydään läpi myös hyvin sulateltavissa osissa ProAgrian Virpi Reinikaisen ja Töitä Suomesta Oy:n Riikka Koskisen REKRY-podcastissa.  Verohallinnon, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ja Eläketurvakeskuksen järjestämä info 29.9. klo 9-12 on suunnattu ulkomaista työvoimaa, alihankintaa ja vuokratyötä käyttäville/kiinnostuneille työnantajille. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Vastaathan kyselyyn 30.9. mennessä! Vastauksesi on tärkeä, vastaamalla voit vaikuttaa. Lämmin kiitos! 

Kati Kuula, MTK:n ja Töitä Suomesta Oy:n Maaseudun Yritysten kausityövoiman hankintaedellytysten parantaminen -hanke 

Lue lisää henkilöstöön ja työnantajuuteen liittyvistä teemoista

Kiinnostaako yhteistyö?

Teemme yhteistyötä mm. TE-palveluiden, viranomaisten ja muiden hankkeiden kanssa. Kokoamme sivustolle eri tahojen tarjoamaa tietoa ja yhteystietoja työnantajille ja -tekijöille. Ota yhteyttä, jos haluat olla mukana

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen rahoittajat

Kausitöihin tulevat kolmansien maiden kansalaiset 

Kolmansien maiden maista Suomeen töihin tuleminen vaatii eniten ”paperityötä” ja huomioita myös työnantajalta. 

Varmista vanhojen työntekijöiden paluu

 • Kannattaa jättää jälkeensä suurlähettiläitä, jotka kertovat toisille työpaikasta hyvää ja helpottavat uusien työntekijöiden saamista. Työvoimavoittoisessa kausityössä vaihtuvuutta on joka tapauksessa jonkin verran.
 • Suunnittele, varaudu ja valmistaudu erilaisiin tilanteisiin ja tee rekrytointia monipuolisesti. Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet kausityövoimamme haavoittuvaisuuden. 
 • Olemme laatineet kauden loppuun muistion työnantajalle ja työntekijälle (ukrainaksi, venäjäksi, englanniksi) – jälkimmäisessä kysytään kiinnostusta palata seuraavalle kaudelle. 
 • Mahdollista työntekijöille kausityöluvan haku ilman välittäjää – auta ja/tai hyödynnä esimerkiksi kokoamiamme ja kääntämiämme ohjeita eri lupien hakuun ja vastaa työnhakijoiden yhteydenottoihin. 

Uusien työntekijöiden rekrytointi

 • Kun käytät rekrytointi- tai henkilöstöpalveluita, käytä vain asianmukaisia ja laillisesti toimivia tahoja. 
 • Maksun periminen työntekijältä työnvälityksestä tai työpaikasta on Suomessa kiellettyä. Turvallisen rekrytoinnin tarkistuslista auttaa tunnistamaan riskejä.
 • Miten varmistat, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat? Kuinka kauan yritys on ollut olemassa, keitä sen taustahenkilöt ovat? Onko yrityksen toiminnassa ollut ongelmia aiemmin? Miten he löytävät ja rekrytoivat työntekijät? 
 • Suomalaiset henkilöstöpalveluyritykset auttavat myös kolmansista maista rekrytoitaessa. 
 • Kausityöntekijä voi olla myös vuokratyöntekijä – käyttäjäyrityksen tiedot ilmoitetaan tässäkin tapauksessa työlupaa haettaessa Maahanmuuttovirastoon.

Työlupahakemukset (kausityötodistus, kausityöoleskelulupa) kannattaa tehdä sähköisesti  Enter Finland -järjestelmässä. Katso aina viimeisimmät ohjeet ja käytettävät lomakkeet Maahanmuuttoviraston (tai edustuston, jos viisumi) sivulta. Kattavat ohjeet kausityöntekijän työnantajalle Maahanmuuttoviraston sivuilla. Viisumien hausta (sekä oleskekelulupiin liittyvästä asioinnista lähtömaissa)  lisätietoa kunkin Suomen edustuston sivuilta. 

Työnantajana sinulla on velvollisuus säilyttää työntekijän tiedot neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen ja toimittaa tieto ulkomaisesta työntekijästä TE-toimistolle. Ilmoituksen voi tehdä myös työnantajan Enter Finlandissa.

Ukrainan sotaa pakenevien työllistämisen toimia on koottu omalle sivulleen  

Kotimaisen työvoiman rekrytointi

 • Työnantajan positiivinen näkyvyys vauhdittaa kotimaan rekrytointia. Kannattaa panostaa informatiiviseen työpaikkailmoitukseen eri kanavissa, mutta myös työnantajakuvan rakentamiseen ja tilan markkinointiin ympäri vuoden. Tästä on hyötyä rekrytoi työntekijöitä mistä maasta tai millä tavoilla tahansa. Voit hankkia myös maksullista mainontaa some-kanavissa, pienelläkin panoksella tavoittaa jo suuren määrän valikoituja silmäpareja. 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä opiskelijoille tai koululaisille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut) sekä kertoa työpaikoista esim. Facebookissa paikallisissa ryhmissä (”puskaradiot”), tilan omilla Facebook- ja nettisivuilla, Instagramissa. 

 • Voit hankkia mainostilaa myös esimerkiksi opiskelijoiden käyttämästä Frank-sovelluksesta jos tilalla on tarjolla majoitusta ja etsit laajemmin kuin vain paikallisia tekijöitä. Sovellus tavoittaa yli 100 000 opiskelijaa.
 
 • Oppilaitosyhteistyötä on hyvä pohtia myös pitkäjänteisesti tarjoamalla työssäoppimis- ja oppisopimusmahdollisuuksia nuorille. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös lyhyt- ja kesäoppisopimuksella. Huomioi myös esimerkiksi markkinointiosaamisen mahdollisuudet, opinnäytetöinä tai kesätyönä alaa opiskelevalle nuorelle. Nuori voi tuottaa sisältöä tilalta esimerkiksi osana myynti- ja asiakaspalvelutehtäviä.
 
 • Suomessa on toimialoja, joiden työntekijät ovat lomautettuja kesäisin (esimerkiksi koulujen kiinteistöhuolto, keittiöhenkilökunta). Mieti yhteistyömahdollisuuksia sellaisten toimijoiden kuin muun muassa ISS kanssa.
 
 • Osa talvisesongin työntekijöistä siirtyy pohjoisesta muualle Suomeen kesäksi töihin. Yhteistyö Pohjois-Suomen työnantajien kanssa sekä luonnollisesti eri tuotantosuuntia edustavien tilojen välillä, paikkakunnalla ja/tai eri alueiden välillä.
 
 • Eläkeläiset ja osatyökykyiset muodostavat myös pitkälti käyttämättömän voimavaran maaseudun eri tehtäviin kuten esimerkiksi asiakaspalveluun.
 
 • Osatyökykyisten palkkaamisen tueksi voit saada työolosuhteiden järjestelytukea (linkki vie Työmarkkinatorille, siellä Monimuotoinen työyhteisö -otsikon alla lisätietoa >). 
 
 • Varmista avainpelaajien saatavuutta kasvattamalla kotimaisista työntekijöistä esimerkiksi työnjohtajia, kymppejä, kausityöhön.
 

 

EU- ja ETA-maiden kansalaiset 

 • EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa.
 • EU-kansalaisten, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelu Suomessa kestää yli 3 kuukautta.
 • Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa.

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. Palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. EURES-palvelu on maksutonta, palveluneuvojat työskentelevät TE-palveluissa. 

EURES järjestää rekrytointitapahtumia verkossa sekä paikan päällä eri maissa, joihin osallistumista kannattaa harkita. Esimerkiksi European Job Day -verkkotapahtumissa tavoitat tuhansia työnhakijoita eri maista. Oman TE-toimistosi EURES-neuvoja kertoo mielellään lisää. 

 Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan (EU-maat, oppilaitosyhteistyö).

Työpaikoista voi ilmoittaa myös eri maiden rekrytointisivustoilla ja some-ryhmissä, itse tai rekrytointipalveluiden avulla (missä maassa ja kanavissa sovitte työpaikkaa ilmoitettavan). Lisätietoja EURES-palvelusta sekä linkkejä esimerkiksi eri Facebook-ryhmiin sivulla (jolla olet juuri, klikkaa tämä laatikko kiinni). 

Suomessa olevat ulkomaalaiset 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä Suomessa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut). Opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä ansiotyötä rajallisesti, kun oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta. Töitä voi tehdä 30 tuntia viikossa. Työnteko voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Tähän tuli muutos 5/2022. Lue lisää
 • Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien rekrytoinnissa ota muun rekrymarkkinoinnin rinnalla yhteyttä esimerkiksi vastaanottokeskukseen tai StartUp Refugees-organisaatioon. Startup Refugeesin työnvälitys ja muut palvelut ovat työnantajalle maksuttomia. Järjestö tukee pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä ympäri Suomea.

 • Turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta.

 • Erilaiset oleskeluluvat ja työnteko-oikeus, lue lisää. Tarkista tarvittaessa aina työnteko-oikeus Migrin työnantajien asiakaspalvelusta
 • Tilapäistä suojelua hakeva saa työnteko-oikeuden rekisteröityään tilapäisen suojelun hakemuksensa. Tilapäistä suojelua saavan palkkaaminen, lisätietoa ja ohjeet (esim. palkanmaksuun) Migrin sivuilla

 • Olemme koonneet erilaiset toimet Ukrainan sotaa pakenevien rekrytointiin erilliselle sivulle.  Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut, tilapäistä suojelua saava, voi olla oikeutettu palkkatukeen. Ole yhteydessä TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin ennen työsuhteen alkua!