Rekrytoijan huomioita

Rekrytoijan huomioita

8.9.2022

Ei taida enää montaa alaa Suomesta löytyä, johon vallitseva osaajapula ei vaikuttaisi. Viime vuosien aikana on tapahtunut huomattava muutos siinä, millaiseksi rekrytointi on muuttunut.

Tehdessä yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa, saa hyvän käsityksen siitä, missä asioissa voisimme vielä kehittyä. Yleisessä keskustelussa tuntuu syyttävä sormi usein osoittavan työntekijöihin. Kuulee väitteitä, että Suomessa meillä on valtava määrä ihmisiä, joita ei vain huvita tehdä töitä. Jos nämä ihmiset saataisiin töihin, kaikki ongelmat haihtuisivat. Valitettavasti ratkaisu ei ole näin yksinkertainen.

Tosiasiassa tilanne on se, että osaajia siirtyy hurjaa vauhtia eläkkeelle ja ikäluokat pienenevät. Samanaikaisesti tapahtuu useita yhteiskunnallisia muutoksia. Markkinoilla ei vain enää ole tarpeeksi työnhakijoita täyttämään avoimia työpaikkoja samalla tavalla kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. 

Tilanne ei kuitenkaan ole mahdoton ja työnantajilla on mahdollisuus vaikuttaa itse siihen, miten he tavoittavat työnhakijat. Meillä on useita esimerkkejä organisaatioista, joiden ei tarvitse murehtia henkilöstön riittävyydestä. 

Mitä kannattaa ensimmäisenä ottaa pohdintaan, kun syntyy tarve löytää uusi osaaja? 

VARAUTUMINEN JA SUUNNITELMALLISUUS

Tarve aloittaa rekrytointi voi yllättää. Kun työntekijä ilmoittaa irtisanoutuvansa on yleensä jo kiire. Irtisanomisajasta riippuen tilanne voi olla se, että kahden viikon kuluttua ilmoituksesta, työntekijä ei ole enää vahvuudessa mukana. Jos tässä vaiheessa ei ole minkäänlaista ajatusta siitä, mitä seuraavaksi pitää tehdä, ollaan hankalassa tilanteessa. Kiireessä asiat harvoin sujuvat parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tiedätkö kuinka toimia, jos työntekijä ilmoittaa tänään irtisanoutuvansa? 

VETO- JA PITOVOIMA

Ennen kuin edes ollaan siinä tilanteessa, että täytyy alkaa pohtimaan rekrytointeja, tulisi ensin pysähtyä miettimään oman organisaation veto- ja pitovoimaa. 

Mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi työntekijät viihtyvät teillä ja miksi kaikista avoinna olevista mahdollisuuksista työnhakijat haluavat juuri teille töihin? 

Silloin kun organisaatiossa on asiat kaikin puolin kunnossa, heijastuu se positiivisesti kaikkeen toimintaan. Puskaradiot laulavat niin hyvässä kuin pahassa. Kun työolosuhteet ovat moitteettomat ja laitetaan vielä päälle vähän extraa, olemme oikealla tiellä. Nykyiset työntekijät viihtyvät ja vaihtuvuus pienenee. Kun kaikki tämä saadaan viestittyä myös ulospäin, lisää se työnhakijoiden kiinnostusta ja madaltaa kynnystä lähettää työhakemus.

REKRYTOINTIOSAAMINEN

Ei sovi myöskään unohtaa sitä seikkaa, että rekrytointi vaatii aikaa ja osaamista. Uuden työntekijän palkkaamisella on myös taloudelliset seuraamukset. Virherekrytointi tulee aina kalliiksi rahallisesti, mutta voi vaikuttaa myös koko organisaation toimintaan negatiivisesti. Pahimmillaan näitä haasteita ratkotaan pitkään.

Tiedätkö, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon rekrytoinneissa ja mitä mahdollisuuksia uuden henkilön löytämiseen tänä päivänä on? Mitä hakijat odottavat mahdolliselta työnantajaltaan? Oletko koskaan käyttänyt ulkopuolista ammattilaista apuna?

Tutustu Töitä Suomesta Oy:n rekrytointipalveluihin ja tilaa uutiskirjeemme!

Kausitöihin tulevat kolmansien maiden kansalaiset 

Kolmansien maiden maista Suomeen töihin tuleminen vaatii eniten ”paperityötä” ja huomioita myös työnantajalta. 

Varmista vanhojen työntekijöiden paluu

 • Kannattaa jättää jälkeensä suurlähettiläitä, jotka kertovat toisille työpaikasta hyvää. Samalla on muistettava, että työvoimavoittoisessa kausityössä vaihtuvuutta on joka tapauksessa.
 • Suunnittele, varaudu ja valmistaudu erilaisiin tilanteisiin ja tee rekrytointia monipuolisesti. Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet kausityövoimamme haavoittuvaisuuden.
 • Olemme laatineet kauden loppuun muistion työnantajalle ja työntekijälle – jälkimmäisessä kysytään kiinnostusta palata seuraavalle kaudelle. 
 • Mahdollista työntekijöille kausityöluvan haku ilman välittäjää – auta ja/tai hyödynnä kokoamiamme ja kääntämiämme ohjeita eri lupien hakuun >

Uusien työntekijöiden rekrytointi

 • Jos käytät rekrytointi- tai henkilöstöpalveluita, käytä vain asianmukaisia ja laillisesti toimivia tahoja. Miten varmistat, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat? Kuinka kauan yritys on ollut olemassa, keitä sen taustahenkilöt ovat? Onko yrityksen toiminnassa ollut ongelmia aiemmin? Miten he löytävät ja rekrytoivat työntekijät?
 • Väärinkäytösten ilmetessä lopeta yhteistyö. Ota yhteys viranomaisiin. Pidä huolta työntekijöistä; heille ei saa koitua harmia siitä, että he ovat ilmoittaneet epäillyistä väärinkäytöksistä. 
 • Maksun periminen työntekijältä työnvälityksestä tai työpaikasta on Suomessa kiellettyä.
 • Samoin itse rekrytoidessasi (ilmoittaminen eri kanavissa ja maissa), tarkastele yhteydenottoja vastaavasti, etenkin kun sinulle tarjotaan useampia työntekijöitä jonkun toimijan taholta.

Työlupahakemukset kannattaa tehdä sähköisesti  Enter Finland -järjestelmässä. Katso aina viimeisimmät ohjeet ja käytettävät lomakkeet Maahanmuuttoviraston (tai edustuston, jos viisumi) sivulta. Lisätietoa erilaisia kausityöluvista ja hakemisesta> 

Työnantajana sinulla on velvollisuus säilyttää työntekijän tiedot neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen ja toimittaa tieto ulkomaisesta työntekijästä TE-toimistolle. Ilmoituksen voi tehdä myös työnantajan Enter Finlandissa.

Ukrainan sotaa pakenevien työllistämisen toimia on koottu omalle sivulleen 

Kotimaisen työvoiman rekrytointi

 • Työnantajan positiivinen näkyvyys vauhdittaa kotimaan rekrytointia. Kannattaa panostaa informatiiviseen työpaikkailmoitukseen eri kanavissa, mutta myös työnantajamielikuvan rakentamiseen ja tilan markkinointiin ympäri vuoden. Tästä on hyötyä rekrytoi työntekijöitä mistä maasta tai millä tavoilla tahansa. Voit hankkia myös maksullista mainontaa some-kanavissa, pienelläkin panoksella tavoittaa jo suuren määrän valikoituja silmäpareja. 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä opiskelijoille tai koululaisille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut) sekä kertoa työpaikoista esim. Facebookissa paikallisissa ryhmissä (”puskaradiot”), tilan omilla Facebook- ja kotisivuilla. 

 • Kahden viikon mittainen Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu mahdollistaa kesätyökokemuksen nuorille. Tutustu ja tienaa on suunnattu peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille ja valmentavassa koulutuksessa oleville. Harjoittelujaksosta maksetaan palkkaa. Lue lisää >

 • Voit hankkia mainostilaa myös esimerkiksi opiskelijoiden käyttämästä Frank-sovelluksesta jos tilalla on tarjolla majoitusta ja etsit laajemmin kuin vain paikallisia tekijöitä. Sovellus tavoittaa yli 100 000 opiskelijaa.

 • Oppilaitosyhteistyötä on hyvä pohtia myös pitkäjänteisesti tarjoamalla työssäoppimis- ja oppisopimusmahdollisuuksia nuorille. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös lyhyt- ja kesäoppisopimuksella. Huomioi myös esimerkiksi markkinointiosaamisen mahdollisuudet, opinnäytetöinä tai kesätyönä alaa opiskelevalle nuorelle. Nuori voi tuottaa sisältöä tilalta esimerkiksi osana myynti- ja asiakaspalvelutehtäviä. 

 • Suomessa on toimialoja, joiden työntekijät ovat lomautettuja kesäisin (esimerkiksi koulujen kiinteistöhuolto, keittiöhenkilökunta). Mieti yhteistyömahdollisuuksia sellaisten toimijoiden kuin muun muassa ISS kanssa.

 • Osa talvisesongin työntekijöistä siirtyy pohjoisesta muualle Suomeen kesäksi töihin. Yhteistyö Lapin työnantajien kanssa sekä luonnollisesti eri tuotantosuuntia edustavien tilojen välillä, paikkakunnalla ja/tai eri alueiden välillä. 

 • Eläkeläiset ja osatyökykyiset muodostavat myös pitkälti käyttämättömän voimavaran maaseudun eri tehtäviin kuten esimerkiksi asiakaspalveluun. 

 • Osatyökykyisten palkkaamisen tueksi voit saada työolosuhteiden järjestelytukea. Monimuotoinen työyhteisö -otsikon alla lisätietoa > 

 • Varmista avainpelaajien saatavuutta kasvattamalla kotimaisista työntekijöistä esimerkiksi työnjohtajia, kymppejä, kausityöhön.
 

 

EU- ja ETA-maiden kansalaiset 

 • EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa.
 • EU-kansalaisten, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelu Suomessa kestää yli 3 kuukautta.
 • Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa.

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. Palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. EURES-palvelu on maksutonta, palveluneuvojat työskentelevät TE-palveluissa. 

 Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan (EU-maat, oppilaitosyhteistyö).

Työpaikoista voi ilmoittaa myös eri maiden rekrytointisivustoilla ja some-ryhmissä, itse tai rekrytointipalveluiden avulla (missä maassa ja kanavissa sovitte työpaikkaa ilmoitettavan). 

Suomessa olevat ulkomaalaiset 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä Suomessa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut). Opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä ansiotyötä rajallisesti, kun oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta. Töitä voi tehdä 30 tuntia viikossa. Työnteko voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Tähän tuli muutos 5/2022. Lue lisää
 • Turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien rekrytoinnissa ota muun työpaikkailmoittamisen rinnalla yhteyttä esimerkiksi vastaanottokeskukseen tai StartUp Refugees-järjestöön. Startup Refugeesin työnvälitys ja muut palvelut ovat työnantajalle maksuttomia. Järjestö tukee pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä ympäri Suomea.

 • Turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta. Tilapäistä suojelua hakeva saa työnteko-oikeuden rekisteröityään tilapäisen suojelun hakemuksensa. 

  Erilaiset oleskeluluvat ja työnteko-oikeus, turvapaikanhakijan palkanmaksu. Lue lisää > 

 • Tarkista tarvittaessa aina työnteko-oikeus Migrin työnantajien asiakaspalvelusta