Avainlippu-tunnus

Avainlippu-tunnus

3.9.2022

Suomalaisen Työn Liitto myönsi vuosi sitten rekrytointipalvelullemme Avainlippu-tunnuksen, jota kannamme suurella ylpeydellä. Avainlippu-tunnuksen tavoite on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen.   

Yrityksemme ydintehtävä on auttaa suomalaisia yrityksiä tuottamaan suomalaisia tuotteita ja palveluita. Asiakkaamme tarvitsevat työntekijöitä toteuttamaan omaa toimintaansa ja tässä kohtaa me olemme avuksi. Kun me otamme hoitaaksemme asiakkaidemme uusien työntekijöiden etsimisen, he voivat keskittyä omaan tekemiseensä.  

Avainlippuun liitetään positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Nämä ovat asioita, joita haluamme myös meidän asiakkaidemme liittävän meihin. Avainlippu-tunnuksen hakeminen oli meille luonteva päätös, sillä se on osoitus siitä, että yrityksemme juuret ovat syvällä Suomen maaperässä. Avainlippu on arvostettu tunnus ja myös me haluamme olla arvostettu asiakkaidemme keskuudessa. 

Avainlipun myöntämisen kriteerinä on, että palvelu on tuotettu Suomessa. Omistuksesta merkittävä osuus on kotimaista, organisaatiolla on Suomessa toimiva johto ja pääkonttorin on sijaittava Suomessa. Ylpeänä voimme todeta olevamme sataprosenttisesti suomalainen yritys, jonka toiminta ulottuu koko Suomen alueelle.

Lisätietoja Suomalaisen työn liiton nettisivuilta.

Kausitöihin tulevat kolmansien maiden kansalaiset 

Kolmansien maiden maista Suomeen töihin tuleminen vaatii eniten ”paperityötä” ja huomioita myös työnantajalta. 

Varmista vanhojen työntekijöiden paluu

 • Kannattaa jättää jälkeensä suurlähettiläitä, jotka kertovat toisille työpaikasta hyvää. Samalla on muistettava, että työvoimavoittoisessa kausityössä vaihtuvuutta on joka tapauksessa.
 • Suunnittele, varaudu ja valmistaudu erilaisiin tilanteisiin ja tee rekrytointia monipuolisesti. Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet kausityövoimamme haavoittuvaisuuden.
 • Olemme laatineet kauden loppuun muistion työnantajalle ja työntekijälle – jälkimmäisessä kysytään kiinnostusta palata seuraavalle kaudelle. 
 • Mahdollista työntekijöille kausityöluvan haku ilman välittäjää – auta ja/tai hyödynnä kokoamiamme ja kääntämiämme ohjeita eri lupien hakuun >

Uusien työntekijöiden rekrytointi

 • Jos käytät rekrytointi- tai henkilöstöpalveluita, käytä vain asianmukaisia ja laillisesti toimivia tahoja. Miten varmistat, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat? Kuinka kauan yritys on ollut olemassa, keitä sen taustahenkilöt ovat? Onko yrityksen toiminnassa ollut ongelmia aiemmin? Miten he löytävät ja rekrytoivat työntekijät?
 • Väärinkäytösten ilmetessä lopeta yhteistyö. Ota yhteys viranomaisiin. Pidä huolta työntekijöistä; heille ei saa koitua harmia siitä, että he ovat ilmoittaneet epäillyistä väärinkäytöksistä. 
 • Maksun periminen työntekijältä työnvälityksestä tai työpaikasta on Suomessa kiellettyä.
 • Samoin itse rekrytoidessasi (ilmoittaminen eri kanavissa ja maissa), tarkastele yhteydenottoja vastaavasti, etenkin kun sinulle tarjotaan useampia työntekijöitä jonkun toimijan taholta.

Työlupahakemukset kannattaa tehdä sähköisesti  Enter Finland -järjestelmässä. Katso aina viimeisimmät ohjeet ja käytettävät lomakkeet Maahanmuuttoviraston (tai edustuston, jos viisumi) sivulta. Lisätietoa erilaisia kausityöluvista ja hakemisesta> 

Työnantajana sinulla on velvollisuus säilyttää työntekijän tiedot neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen ja toimittaa tieto ulkomaisesta työntekijästä TE-toimistolle. Ilmoituksen voi tehdä myös työnantajan Enter Finlandissa.

Ukrainan sotaa pakenevien työllistämisen toimia on koottu omalle sivulleen 

Kotimaisen työvoiman rekrytointi

 • Työnantajan positiivinen näkyvyys vauhdittaa kotimaan rekrytointia. Kannattaa panostaa informatiiviseen työpaikkailmoitukseen eri kanavissa, mutta myös työnantajamielikuvan rakentamiseen ja tilan markkinointiin ympäri vuoden. Tästä on hyötyä rekrytoi työntekijöitä mistä maasta tai millä tavoilla tahansa. Voit hankkia myös maksullista mainontaa some-kanavissa, pienelläkin panoksella tavoittaa jo suuren määrän valikoituja silmäpareja. 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä opiskelijoille tai koululaisille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut) sekä kertoa työpaikoista esim. Facebookissa paikallisissa ryhmissä (”puskaradiot”), tilan omilla Facebook- ja kotisivuilla. 

 • Kahden viikon mittainen Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu mahdollistaa kesätyökokemuksen nuorille. Tutustu ja tienaa on suunnattu peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille ja valmentavassa koulutuksessa oleville. Harjoittelujaksosta maksetaan palkkaa. Lue lisää >

 • Voit hankkia mainostilaa myös esimerkiksi opiskelijoiden käyttämästä Frank-sovelluksesta jos tilalla on tarjolla majoitusta ja etsit laajemmin kuin vain paikallisia tekijöitä. Sovellus tavoittaa yli 100 000 opiskelijaa.

 • Oppilaitosyhteistyötä on hyvä pohtia myös pitkäjänteisesti tarjoamalla työssäoppimis- ja oppisopimusmahdollisuuksia nuorille. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös lyhyt- ja kesäoppisopimuksella. Huomioi myös esimerkiksi markkinointiosaamisen mahdollisuudet, opinnäytetöinä tai kesätyönä alaa opiskelevalle nuorelle. Nuori voi tuottaa sisältöä tilalta esimerkiksi osana myynti- ja asiakaspalvelutehtäviä. 

 • Suomessa on toimialoja, joiden työntekijät ovat lomautettuja kesäisin (esimerkiksi koulujen kiinteistöhuolto, keittiöhenkilökunta). Mieti yhteistyömahdollisuuksia sellaisten toimijoiden kuin muun muassa ISS kanssa.

 • Osa talvisesongin työntekijöistä siirtyy pohjoisesta muualle Suomeen kesäksi töihin. Yhteistyö Lapin työnantajien kanssa sekä luonnollisesti eri tuotantosuuntia edustavien tilojen välillä, paikkakunnalla ja/tai eri alueiden välillä. 

 • Eläkeläiset ja osatyökykyiset muodostavat myös pitkälti käyttämättömän voimavaran maaseudun eri tehtäviin kuten esimerkiksi asiakaspalveluun. 

 • Osatyökykyisten palkkaamisen tueksi voit saada työolosuhteiden järjestelytukea. Monimuotoinen työyhteisö -otsikon alla lisätietoa > 

 • Varmista avainpelaajien saatavuutta kasvattamalla kotimaisista työntekijöistä esimerkiksi työnjohtajia, kymppejä, kausityöhön.
 

 

EU- ja ETA-maiden kansalaiset 

 • EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa.
 • EU-kansalaisten, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelu Suomessa kestää yli 3 kuukautta.
 • Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa.

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. Palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. EURES-palvelu on maksutonta, palveluneuvojat työskentelevät TE-palveluissa. 

 Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan (EU-maat, oppilaitosyhteistyö).

Työpaikoista voi ilmoittaa myös eri maiden rekrytointisivustoilla ja some-ryhmissä, itse tai rekrytointipalveluiden avulla (missä maassa ja kanavissa sovitte työpaikkaa ilmoitettavan). 

Suomessa olevat ulkomaalaiset 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä Suomessa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut). Opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä ansiotyötä rajallisesti, kun oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta. Töitä voi tehdä 30 tuntia viikossa. Työnteko voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Tähän tuli muutos 5/2022. Lue lisää
 • Turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien rekrytoinnissa ota muun työpaikkailmoittamisen rinnalla yhteyttä esimerkiksi vastaanottokeskukseen tai StartUp Refugees-järjestöön. Startup Refugeesin työnvälitys ja muut palvelut ovat työnantajalle maksuttomia. Järjestö tukee pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä ympäri Suomea.

 • Turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta. Tilapäistä suojelua hakeva saa työnteko-oikeuden rekisteröityään tilapäisen suojelun hakemuksensa. 

  Erilaiset oleskeluluvat ja työnteko-oikeus, turvapaikanhakijan palkanmaksu. Lue lisää > 

 • Tarkista tarvittaessa aina työnteko-oikeus Migrin työnantajien asiakaspalvelusta