Henkilöarvioinnit

Tunnista kyvykkyys – varmista menestys

Tiesitkö, että lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että henkilöarvioinnin avulla koottu tieto ennustaa parhaiten henkilön työssä menestymistä?

Henkilöarvioinnit ovat oiva tapa kerätä lisätietoa rekrytointipäätöksen tueksi. Ne ovat hyödynnettävissä myös monessa muussa tilanteessa, jossa tarvitaan tietoa organisaation jäsenten oppimis- ja omaksumiskyvykkyydestä sekä tavasta työskennellä.

Haluamme tuoda nykyaikaiset ratkaisut asiakkaidemme käyttöön myös henkilöarviointien osalta. Siksi olemme hankkineet sertifikaatit Masterin OPTO- ja ACE-testeihin. Testeihin kuuluu aina online-testit, niiden perusteella tehdyt haastattelut sekä tulosten analysointi ja yhteenveto. Tarjoamme testejä osana rekrytointipalveluamme tai erikseen.

Testien suunnittelussa on otettu huomioon testaajan näkökulma. Niiden tekeminen verkossa on vaivatonta ja eivätkä ne vie kohtuuttomasti aikaa. Testien tulokset käydään aina henkilökohtaisesti läpi ja jokainen saa itselleen oman kirjallisen, helposti tulkittavan raportin tuloksista. Vahvuuksiin pohjautuva raportti on myös mukava lisä hakijalle rekrytointiprosessissa.

Vahvuuskartoitus

Oletko tietoinen siitä, millaisia vahvuuksia ja osaamista teiltä löytyy? Henkilöarvioinneilla voit saada esiin sellaista tietoa, joka ei muuten nousisi esiin.

Henkilöstö on jokaisen organisaation tärkein voimavara ja paras lopputulos saavutetaan, kun jokainen tekee sitä, missä on paras.

Tulokset auttavat henkilöstöjohtamisessa, kun arjen suunnittelussa otetaan huomioon kaikkien vahvuudet. Myös muutostilanteissa, jossa työtehtäviä organisoidaan uudelleen, vahvuuskartoitus auttaa hahmottamaan kokonaisuuden ja auttaa ratkaisuiden tekemisessä.

Henkilöstöarviointi
rekrytoinnin tukena

Työyhteisön tärkein voimavara on siellä työskentelevät ihmiset. Siksi onnistuneet rekrytoinnit ovat menestyvän toiminnan edellytys.

 • Varmistaa rekrytointien puolueettomuuden ja tasapuolisuuden
 • Tehostaa rekrytointien läpivientiä
 • Minimoi virherekrytointeja
 • Parantaa työnantajamielikuvaa perusteellisen valintaprosessin myötä


Kummatkin palvelut pitävät sisältää alkutilanteen kartoituksen, ACE- ja OPTO-verkkotestit, henkilökohtaiset tulostenpurkutilaisuudet osallistujille, sekä loppuraportin ja sen läpikäynnin.

ACE – Organisaatiosi menestyksen edellytykset

Kyky omaksua uutta, tehokas ongelmanratkaisu ja looginen päättelykyky ovat tärkeitä osaamisia muuttuvassa työelämässä. ACE-kykytestin avulla saat lisätietoa henkilön ongelmanratkaisuvalmiuksista.

ACE-kykytestin avulla voit

 • Tunnistaa tehtävään sopivimmat hakijat
 • Määritellä tehtävän tiedollisen vaatimustason
 • Selvittää hakijan kyvyn olennaisen tiedon hahmottamiseen ja oikeiden johtopäätösten tekemiseen
 • Esikarsia suuresta hakijajoukosta oppimisedellytyksiltään sopivimmat jatkoon etenevät hakijat

ACE edustaa nykypäivän työelämän vaatimukset täyttävää kykytestiä, jossa olennaista on hakea tehtävän vaatimuksiin parhaiten sopivaa henkilöä.

ACE-raportti antaa selkeän sanallisen tuloksen testatusta henkilöstä. Se voi näyttää esimerkiksi tältä:

Tämä henkilö suoriutuu parhaiten:

 • kun ongelmanratkaisu edellyttää logiikan käyttöä uusin tavoin
 • tehtävissä, joiden monimutkaisuustaso on korkea
 • kun uusien strategioiden kehittäminen on tärkeää ongelmanratkaisun kannalta
 • kun ratkaisujen löytäminen edellyttää jatkuvaa monimutkaista oppimista.

OPTO – Luotatko vaistoihisi vai nojaatko faktoihin?

OPTO on työpersoonallisuustesti, joka mittaa työsuorituksen ja työssä menestymisen kannalta olennaisia piirteitä. Sen avulla voit henkilövalinnoissa keskittyä liiketoiminnan ja organisaation tavoitteiden kannalta olennaisiin käyttäytymispiirteisiin sekä henkilön suoritusta ohjaaviin tekijöihin.

Kun rekrytoinnissa käytetään OPTO-testiä, vähentää se tiedostamattomien ennakkoasenteiden vaikutusta ja siten rekrytointien laatu paranee ja organisaation suorituskyky kasvaa.

Testi sopii organisaation kaikilla tasoilla työskentelevien henkilöiden arviointiin. Kehittämisessä on huomioitu erityisesti ajansäästö, käytön helppous, joustavuus ja käyttäjäkokemus. Hakijakokemusta kasvattaa hakijan itselleen saama selkeä ja helposti tulkittava raportti tuloksista.

OPTO täyttää ammattikäyttöön tarkoitetuille testeille asetetut kansainväliset standardit. Testin validiteetista ja reliabiliteetista on saatavilla kattava dokumentaatio.

Pääpiirteet, joita OPTO tutkii

 • vaikuttaminen
 • resilienssi
 • yhteistyö
 • tehokkuus
 • suoriutuminen
 • kuuliaisuus
 • ketteryys
 • innovatiivisuus

Raportissa huomioidaan kaikki pääpiirteet ja lisäksi se antaa aina kaksi vahvinta suoritukseen vaikuttavaa pääpiirrettä. Ne voivat näyttää esimerkiksi tältä:

Suoriutuminen
 • Perusteellinen
 • Keskittyy yksityiskohtiin
 • Hyvin järjestelmällinen
Resilienssi
 • Tyyni
 • Osaa käsitellä kovaa painetta
 • Kestävä

Haluatko tietää lisää?

Kausitöihin tulevat kolmansien maiden kansalaiset 

Kolmansien maiden maista Suomeen töihin tuleminen vaatii eniten ”paperityötä” ja huomioita myös työnantajalta. 

Varmista vanhojen työntekijöiden paluu

 • Kannattaa jättää jälkeensä suurlähettiläitä, jotka kertovat toisille työpaikasta hyvää ja helpottavat uusien työntekijöiden saamista. Työvoimavoittoisessa kausityössä vaihtuvuutta on joka tapauksessa jonkin verran.
 • Suunnittele, varaudu ja valmistaudu erilaisiin tilanteisiin ja tee rekrytointia monipuolisesti. Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet kausityövoimamme haavoittuvaisuuden. 
 • Olemme laatineet kauden loppuun muistion työnantajalle ja työntekijälle (ukrainaksi, venäjäksi, englanniksi) – jälkimmäisessä kysytään kiinnostusta palata seuraavalle kaudelle. 
 • Mahdollista työntekijöille kausityöluvan haku ilman välittäjää – auta ja/tai hyödynnä esimerkiksi kokoamiamme ja kääntämiämme ohjeita eri lupien hakuun ja vastaa työnhakijoiden yhteydenottoihin. 

Uusien työntekijöiden rekrytointi

 • Kun käytät rekrytointi- tai henkilöstöpalveluita, käytä vain asianmukaisia ja laillisesti toimivia tahoja. 
 • Maksun periminen työntekijältä työnvälityksestä tai työpaikasta on Suomessa kiellettyä. Turvallisen rekrytoinnin tarkistuslista auttaa tunnistamaan riskejä.
 • Miten varmistat, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat? Kuinka kauan yritys on ollut olemassa, keitä sen taustahenkilöt ovat? Onko yrityksen toiminnassa ollut ongelmia aiemmin? Miten he löytävät ja rekrytoivat työntekijät? 
 • Suomalaiset henkilöstöpalveluyritykset auttavat myös kolmansista maista rekrytoitaessa. 
 • Kausityöntekijä voi olla myös vuokratyöntekijä – käyttäjäyrityksen tiedot ilmoitetaan tässäkin tapauksessa työlupaa haettaessa Maahanmuuttovirastoon.

Työlupahakemukset (kausityötodistus, kausityöoleskelulupa) kannattaa tehdä sähköisesti  Enter Finland -järjestelmässä. Katso aina viimeisimmät ohjeet ja käytettävät lomakkeet Maahanmuuttoviraston (tai edustuston, jos viisumi) sivulta. Kattavat ohjeet kausityöntekijän työnantajalle Maahanmuuttoviraston sivuilla. Viisumien hausta (sekä oleskekelulupiin liittyvästä asioinnista lähtömaissa)  lisätietoa kunkin Suomen edustuston sivuilta. 

Työnantajana sinulla on velvollisuus säilyttää työntekijän tiedot neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen ja toimittaa tieto ulkomaisesta työntekijästä TE-toimistolle. Ilmoituksen voi tehdä myös työnantajan Enter Finlandissa.

Ukrainan sotaa pakenevien työllistämisen toimia on koottu omalle sivulleen  

Kotimaisen työvoiman rekrytointi

 • Työnantajan positiivinen näkyvyys vauhdittaa kotimaan rekrytointia. Kannattaa panostaa informatiiviseen työpaikkailmoitukseen eri kanavissa, mutta myös työnantajakuvan rakentamiseen ja tilan markkinointiin ympäri vuoden. Tästä on hyötyä rekrytoi työntekijöitä mistä maasta tai millä tavoilla tahansa. Voit hankkia myös maksullista mainontaa some-kanavissa, pienelläkin panoksella tavoittaa jo suuren määrän valikoituja silmäpareja. 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä opiskelijoille tai koululaisille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut) sekä kertoa työpaikoista esim. Facebookissa paikallisissa ryhmissä (”puskaradiot”), tilan omilla Facebook- ja nettisivuilla, Instagramissa. 

 • Voit hankkia mainostilaa myös esimerkiksi opiskelijoiden käyttämästä Frank-sovelluksesta jos tilalla on tarjolla majoitusta ja etsit laajemmin kuin vain paikallisia tekijöitä. Sovellus tavoittaa yli 100 000 opiskelijaa.
 
 • Oppilaitosyhteistyötä on hyvä pohtia myös pitkäjänteisesti tarjoamalla työssäoppimis- ja oppisopimusmahdollisuuksia nuorille. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös lyhyt- ja kesäoppisopimuksella. Huomioi myös esimerkiksi markkinointiosaamisen mahdollisuudet, opinnäytetöinä tai kesätyönä alaa opiskelevalle nuorelle. Nuori voi tuottaa sisältöä tilalta esimerkiksi osana myynti- ja asiakaspalvelutehtäviä.
 
 • Suomessa on toimialoja, joiden työntekijät ovat lomautettuja kesäisin (esimerkiksi koulujen kiinteistöhuolto, keittiöhenkilökunta). Mieti yhteistyömahdollisuuksia sellaisten toimijoiden kuin muun muassa ISS kanssa.
 
 • Osa talvisesongin työntekijöistä siirtyy pohjoisesta muualle Suomeen kesäksi töihin. Yhteistyö Pohjois-Suomen työnantajien kanssa sekä luonnollisesti eri tuotantosuuntia edustavien tilojen välillä, paikkakunnalla ja/tai eri alueiden välillä.
 
 • Eläkeläiset ja osatyökykyiset muodostavat myös pitkälti käyttämättömän voimavaran maaseudun eri tehtäviin kuten esimerkiksi asiakaspalveluun.
 
 • Osatyökykyisten palkkaamisen tueksi voit saada työolosuhteiden järjestelytukea (linkki vie Työmarkkinatorille, siellä Monimuotoinen työyhteisö -otsikon alla lisätietoa >). 
 
 • Varmista avainpelaajien saatavuutta kasvattamalla kotimaisista työntekijöistä esimerkiksi työnjohtajia, kymppejä, kausityöhön.
 

 

EU- ja ETA-maiden kansalaiset 

 • EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa.
 • EU-kansalaisten, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelu Suomessa kestää yli 3 kuukautta.
 • Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa.

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. Palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. EURES-palvelu on maksutonta, palveluneuvojat työskentelevät TE-palveluissa. 

EURES järjestää rekrytointitapahtumia verkossa sekä paikan päällä eri maissa, joihin osallistumista kannattaa harkita. Esimerkiksi European Job Day -verkkotapahtumissa tavoitat tuhansia työnhakijoita eri maista. Oman TE-toimistosi EURES-neuvoja kertoo mielellään lisää. 

 Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan (EU-maat, oppilaitosyhteistyö).

Työpaikoista voi ilmoittaa myös eri maiden rekrytointisivustoilla ja some-ryhmissä, itse tai rekrytointipalveluiden avulla (missä maassa ja kanavissa sovitte työpaikkaa ilmoitettavan). Lisätietoja EURES-palvelusta sekä linkkejä esimerkiksi eri Facebook-ryhmiin sivulla (jolla olet juuri, klikkaa tämä laatikko kiinni). 

Suomessa olevat ulkomaalaiset 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä Suomessa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut). Opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä ansiotyötä rajallisesti, kun oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta. Töitä voi tehdä 30 tuntia viikossa. Työnteko voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Tähän tuli muutos 5/2022. Lue lisää
 • Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien rekrytoinnissa ota muun rekrymarkkinoinnin rinnalla yhteyttä esimerkiksi vastaanottokeskukseen tai StartUp Refugees-organisaatioon. Startup Refugeesin työnvälitys ja muut palvelut ovat työnantajalle maksuttomia. Järjestö tukee pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä ympäri Suomea.

 • Turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta.

 • Erilaiset oleskeluluvat ja työnteko-oikeus, lue lisää. Tarkista tarvittaessa aina työnteko-oikeus Migrin työnantajien asiakaspalvelusta
 • Tilapäistä suojelua hakeva saa työnteko-oikeuden rekisteröityään tilapäisen suojelun hakemuksensa. Tilapäistä suojelua saavan palkkaaminen, lisätietoa ja ohjeet (esim. palkanmaksuun) Migrin sivuilla

 • Olemme koonneet erilaiset toimet Ukrainan sotaa pakenevien rekrytointiin erilliselle sivulle.  Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut, tilapäistä suojelua saava, voi olla oikeutettu palkkatukeen. Ole yhteydessä TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin ennen työsuhteen alkua!