Henkilöarvioinnit

Tunnista kyvykkyys – varmista menestys

Tiesitkö, että lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että henkilöarvioinnin avulla koottu tieto ennustaa parhaiten henkilön työssä menestymistä?

Henkilöarvioinnit ovat oiva tapa kerätä lisätietoa rekrytointipäätöksen tueksi. Ne ovat hyödynnettävissä myös monessa muussa tilanteessa, jossa tarvitaan tietoa organisaation jäsenten oppimis- ja omaksumiskyvykkyydestä sekä tavasta työskennellä.

Haluamme tuoda nykyaikaiset ratkaisut asiakkaidemme käyttöön myös henkilöarviointien osalta. Siksi olemme hankkineet sertifikaatit Masterin OPTO- ja ACE-testeihin. Testeihin kuuluu aina online-testit, niiden perusteella tehdyt haastattelut sekä tulosten analysointi ja yhteenveto. Tarjoamme testejä osana rekrytointipalveluamme tai erikseen.

Testien suunnittelussa on otettu huomioon testaajan näkökulma. Niiden tekeminen verkossa on vaivatonta ja eivätkä ne vie kohtuuttomasti aikaa. Testien tulokset käydään aina henkilökohtaisesti läpi ja jokainen saa itselleen oman kirjallisen, helposti tulkittavan raportin tuloksista. Vahvuuksiin pohjautuva raportti on myös mukava lisä hakijalle rekrytointiprosessissa.

Vahvuuskartoitus

Oletko tietoinen siitä, millaisia vahvuuksia ja osaamista teiltä löytyy? Henkilöarvioinneilla voit saada esiin sellaista tietoa, joka ei muuten nousisi esiin.

Henkilöstö on jokaisen organisaation tärkein voimavara ja paras lopputulos saavutetaan, kun jokainen tekee sitä, missä on paras.

Tulokset auttavat henkilöstöjohtamisessa, kun arjen suunnittelussa otetaan huomioon kaikkien vahvuudet. Myös muutostilanteissa, jossa työtehtäviä organisoidaan uudelleen, vahvuuskartoitus auttaa hahmottamaan kokonaisuuden ja auttaa ratkaisuiden tekemisessä.

Henkilöstöarviointi
rekrytoinnin tukena

Työyhteisön tärkein voimavara on siellä työskentelevät ihmiset. Siksi onnistuneet rekrytoinnit ovat menestyvän toiminnan edellytys.

 • Varmistaa rekrytointien puolueettomuuden ja tasapuolisuuden
 • Tehostaa rekrytointien läpivientiä
 • Minimoi virherekrytointeja
 • Parantaa työnantajamielikuvaa perusteellisen valintaprosessin myötä


Kummatkin palvelut pitävät sisältää alkutilanteen kartoituksen, ACE- ja OPTO-verkkotestit, henkilökohtaiset tulostenpurkutilaisuudet osallistujille, sekä loppuraportin ja sen läpikäynnin.

ACE – Organisaatiosi menestyksen edellytykset

Kyky omaksua uutta, tehokas ongelmanratkaisu ja looginen päättelykyky ovat tärkeitä osaamisia muuttuvassa työelämässä. ACE-kykytestin avulla saat lisätietoa henkilön ongelmanratkaisuvalmiuksista.

ACE-kykytestin avulla voit

 • Tunnistaa tehtävään sopivimmat hakijat
 • Määritellä tehtävän tiedollisen vaatimustason
 • Selvittää hakijan kyvyn olennaisen tiedon hahmottamiseen ja oikeiden johtopäätösten tekemiseen
 • Esikarsia suuresta hakijajoukosta oppimisedellytyksiltään sopivimmat jatkoon etenevät hakijat

ACE edustaa nykypäivän työelämän vaatimukset täyttävää kykytestiä, jossa olennaista on hakea tehtävän vaatimuksiin parhaiten sopivaa henkilöä.

ACE-raportti antaa selkeän sanallisen tuloksen testatusta henkilöstä. Se voi näyttää esimerkiksi tältä:

Tämä henkilö suoriutuu parhaiten:

 • kun ongelmanratkaisu edellyttää logiikan käyttöä uusin tavoin
 • tehtävissä, joiden monimutkaisuustaso on korkea
 • kun uusien strategioiden kehittäminen on tärkeää ongelmanratkaisun kannalta
 • kun ratkaisujen löytäminen edellyttää jatkuvaa monimutkaista oppimista.

OPTO – Luotatko vaistoihisi vai nojaatko faktoihin?

OPTO on työpersoonallisuustesti, joka mittaa työsuorituksen ja työssä menestymisen kannalta olennaisia piirteitä. Sen avulla voit henkilövalinnoissa keskittyä liiketoiminnan ja organisaation tavoitteiden kannalta olennaisiin käyttäytymispiirteisiin sekä henkilön suoritusta ohjaaviin tekijöihin.

Kun rekrytoinnissa käytetään OPTO-testiä, vähentää se tiedostamattomien ennakkoasenteiden vaikutusta ja siten rekrytointien laatu paranee ja organisaation suorituskyky kasvaa.

Testi sopii organisaation kaikilla tasoilla työskentelevien henkilöiden arviointiin. Kehittämisessä on huomioitu erityisesti ajansäästö, käytön helppous, joustavuus ja käyttäjäkokemus. Hakijakokemusta kasvattaa hakijan itselleen saama selkeä ja helposti tulkittava raportti tuloksista.

OPTO täyttää ammattikäyttöön tarkoitetuille testeille asetetut kansainväliset standardit. Testin validiteetista ja reliabiliteetista on saatavilla kattava dokumentaatio.

Pääpiirteet, joita OPTO tutkii

 • vaikuttaminen
 • resilienssi
 • yhteistyö
 • tehokkuus
 • suoriutuminen
 • kuuliaisuus
 • ketteryys
 • innovatiivisuus

Raportissa huomioidaan kaikki pääpiirteet ja lisäksi se antaa aina kaksi vahvinta suoritukseen vaikuttavaa pääpiirrettä. Ne voivat näyttää esimerkiksi tältä:

Suoriutuminen
 • Perusteellinen
 • Keskittyy yksityiskohtiin
 • Hyvin järjestelmällinen
Resilienssi
 • Tyyni
 • Osaa käsitellä kovaa painetta
 • Kestävä

Haluatko tietää lisää?