Kausityöntekijän maahantulo kaudella 2022 

Kausityöntekijän maahantulo kaudella 2022 

1.3.2022

Rokotukset ovat suositeltavia kauden sujuvuuden varmistamiseksi. HUOM! Jos työntekijät matkustavat muiden maiden läpi, huomioi maakohtaiset käytännöt. 

✔ Alkutuotannon kausityövoiman turvallinen maahantulo -ohjeistus työnantajille 

✔ Maahantulon rajoitukset Rajavartioston sivuilla. Kausityö maahantulon perusteena on edelleen huoltovarmuuden kannalta merkittävä eli välttämätön syy matkustaa maahan.

Ohjeissa on edelleen myös maahan saapuminen viisumivapaasti ennen kuin myönnetyn kausityöluvan voimassaolo alkaa omaehtoiseen karanteeniin siirtymistä varten, lue ohjeet >

Maahantuloperusteen välttämättömyys arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa (vastaava ohjeistus viime kaudella), jonka tekee rajatarkastusviranomainen. Työntekijän mukana tulee olla tarvittavat dokumentit maahantuloon (kuten matkustusasiakirjat ja myönnetty työlupa/kausityötodistus, mukaan lukien ”Työnantajan tai toimeksiantajan perustelut työntekijän maahantulon välttämättömyydestä” –lomake). 

✔ Huomaa, että kaikkia tulijoita koskevat voimassa olevat tartuntatautilain mukaiset terveysturvallisuustoimet maahan saapumisen jälkeen. Vaatimukset koskevat myös Suomen kansalaisia, Suomessa pysyvästi asuvia ja välttämättömillä syillä matkustavia. Vaatimuksiin voivat kuulua esimerkiksi terveystarkastukset tai koronatestaukset. 

THL:n ohjeet, hyväksyttävät rokotussarjat sekä mitä tietoa erilaisten koronatodistusten pitää sisältää:  

Nämä ohjeet ovat eri asia kuin maahantulon edellytykset. Tarkista Rajavartioston sivuilta kulloisetkin maahantulon edellytykset ja tarvittavat todistukset sen osalta (mainittu yllä)

Tulijoiden pitää tutustua terveysviranomaisten ohjeisiin, riippumatta siitä mistä maasta ja millä perustein on Suomeen saapumassa.

Kausitöihin tulevat kolmansien maiden kansalaiset 

Kolmansien maiden maista Suomeen töihin tuleminen vaatii eniten ”paperityötä” ja huomioita myös työnantajalta. 

Varmista vanhojen työntekijöiden paluu

 • Kannattaa jättää jälkeensä suurlähettiläitä, jotka kertovat toisille työpaikasta hyvää. Samalla on muistettava, että työvoimavoittoisessa kausityössä vaihtuvuutta on joka tapauksessa.
 • Suunnittele, varaudu ja valmistaudu erilaisiin tilanteisiin ja tee rekrytointia monipuolisesti. Viime vuosien kriisit ovat osoittaneet kausityövoimamme haavoittuvaisuuden.
 • Olemme laatineet kauden loppuun muistion työnantajalle ja työntekijälle – jälkimmäisessä kysytään kiinnostusta palata seuraavalle kaudelle. 
 • Mahdollista työntekijöille kausityöluvan haku ilman välittäjää – auta ja/tai hyödynnä kokoamiamme ja kääntämiämme ohjeita eri lupien hakuun >

Uusien työntekijöiden rekrytointi

 • Jos käytät rekrytointi- tai henkilöstöpalveluita, käytä vain asianmukaisia ja laillisesti toimivia tahoja. Miten varmistat, että työntekijöiden oikeudet toteutuvat? Kuinka kauan yritys on ollut olemassa, keitä sen taustahenkilöt ovat? Onko yrityksen toiminnassa ollut ongelmia aiemmin? Miten he löytävät ja rekrytoivat työntekijät?
 • Väärinkäytösten ilmetessä lopeta yhteistyö. Ota yhteys viranomaisiin. Pidä huolta työntekijöistä; heille ei saa koitua harmia siitä, että he ovat ilmoittaneet epäillyistä väärinkäytöksistä. 
 • Maksun periminen työntekijältä työnvälityksestä tai työpaikasta on Suomessa kiellettyä.
 • Samoin itse rekrytoidessasi (ilmoittaminen eri kanavissa ja maissa), tarkastele yhteydenottoja vastaavasti, etenkin kun sinulle tarjotaan useampia työntekijöitä jonkun toimijan taholta.

Työlupahakemukset kannattaa tehdä sähköisesti  Enter Finland -järjestelmässä. Katso aina viimeisimmät ohjeet ja käytettävät lomakkeet Maahanmuuttoviraston (tai edustuston, jos viisumi) sivulta. Lisätietoa erilaisia kausityöluvista ja hakemisesta> 

Työnantajana sinulla on velvollisuus säilyttää työntekijän tiedot neljä vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen ja toimittaa tieto ulkomaisesta työntekijästä TE-toimistolle. Ilmoituksen voi tehdä myös työnantajan Enter Finlandissa.

Ukrainan sotaa pakenevien työllistämisen toimia on koottu omalle sivulleen 

Kotimaisen työvoiman rekrytointi

 • Työnantajan positiivinen näkyvyys vauhdittaa kotimaan rekrytointia. Kannattaa panostaa informatiiviseen työpaikkailmoitukseen eri kanavissa, mutta myös työnantajamielikuvan rakentamiseen ja tilan markkinointiin ympäri vuoden. Tästä on hyötyä rekrytoi työntekijöitä mistä maasta tai millä tavoilla tahansa. Voit hankkia myös maksullista mainontaa some-kanavissa, pienelläkin panoksella tavoittaa jo suuren määrän valikoituja silmäpareja. 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä opiskelijoille tai koululaisille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut) sekä kertoa työpaikoista esim. Facebookissa paikallisissa ryhmissä (”puskaradiot”), tilan omilla Facebook- ja kotisivuilla. 

 • Kahden viikon mittainen Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelu mahdollistaa kesätyökokemuksen nuorille. Tutustu ja tienaa on suunnattu peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille ja valmentavassa koulutuksessa oleville. Harjoittelujaksosta maksetaan palkkaa. Lue lisää >
 • Voit hankkia mainostilaa myös esimerkiksi opiskelijoiden käyttämästä Frank-sovelluksesta jos tilalla on tarjolla majoitusta ja etsit laajemmin kuin vain paikallisia tekijöitä. Sovellus tavoittaa yli 100 000 opiskelijaa.

 • Oppilaitosyhteistyötä on hyvä pohtia myös pitkäjänteisesti tarjoamalla työssäoppimis- ja oppisopimusmahdollisuuksia nuorille. Opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös lyhyt- ja kesäoppisopimuksella. Huomioi myös esimerkiksi markkinointiosaamisen mahdollisuudet, opinnäytetöinä tai kesätyönä alaa opiskelevalle nuorelle.
 • Suomessa on toimialoja, joiden työntekijät ovat lomautettuja kesäisin (esimerkiksi koulujen kiinteistöhuolto, keittiöhenkilökunta). Mieti yhteistyömahdollisuuksia sellaisten toimijoiden kuin muun muassa ISS kanssa.
 • Osa talvisesongin työntekijöistä siirtyy pohjoisesta muualle Suomeen kesäksi töihin. Yhteistyö Lapin työnantajien kanssa.
 • Varmista avainpelaajien saatavuutta kasvattamalla kotimaisista työntekijöistä esimerkiksi työnjohtajia, kymppejä, kausityöhön.
 

 

EU- ja ETA-maiden kansalaiset 

 • EU- ja ETA-maiden kansalaiset saavat työskennellä Suomessa ilman työntekijän oleskelulupaa.
 • EU-kansalaisten, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, jos oleskelu Suomessa kestää yli 3 kuukautta.
 • Pohjoismaiden kansalaisten tulee rekisteröidä oleskelunsa maistraatissa.

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. Palvelu auttaa rekrytoinnissa Euroopasta. EURES-palvelu on maksutonta, palveluneuvojat työskentelevät TE-palveluissa. 

 Voit palkata myös ulkomaisen harjoittelijan (EU-maat, oppilaitosyhteistyö).

Työpaikoista voi ilmoittaa myös eri maiden rekrytointisivustoilla ja some-ryhmissä, itse tai rekrytointipalveluiden avulla (missä maassa ja kanavissa sovitte työpaikkaa ilmoitettavan). 

Suomessa olevat ulkomaalaiset 

 • Mikäli tarjoat kesätöitä Suomessa opiskeleville kansainvälisille opiskelijoille, on hyvä ottaa yhteyttä suoraan paikallisiin oppilaitoksiin (opintojenohjaajat, työelämä- tai urapalvelut). Opiskelijan oleskeluluvalla saa tehdä ansiotyötä rajallisesti, kun oppilaitoksessa ei järjestetä varsinaista opetusta. Töitä voi tehdä 30 tuntia viikossa. Työnteko voi ylittyä joinakin viikkoina, kunhan se on vuoden lopussa keskimäärin 30 tuntia viikossa. Tähän tuli muutos 5/2022. Lue lisää
 • Turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien rekrytoinnissa ota muun työpaikkailmoittamisen rinnalla yhteyttä esimerkiksi vastaanottokeskukseen tai StartUp Refugees-järjestöön. Startup Refugeesin työnvälitys ja muut palvelut ovat työnantajalle maksuttomia. Järjestö tukee pakolaisia, turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia työllistymisessä ja yrittäjyydessä ympäri Suomea.

 • Turvapaikanhakijalla on oikeus työntekoon kolme tai kuusi kuukautta sen jälkeen, kun hän on hakenut turvapaikkaa Suomesta. Tilapäistä suojelua hakeva saa työnteko-oikeuden rekisteröityään tilapäisen suojelun hakemuksensa. 

  Erilaiset oleskeluluvat ja työnteko-oikeus, turvapaikanhakijan palkanmaksu. Lue lisää > 

 • Tarkista tarvittaessa aina työnteko-oikeus Migrin työnantajien asiakaspalvelusta